P7.3.2 Histereza ferromagnetyczna – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Histereza ferromagnetyczna

W ferromagnetyku, indukcja magnetycznaosiąga wartość nasycenia Bs wraz ze wzrostem natężenia pola magnetycznego H. Przenikalność elektryczna względna µr ferromagnetyka zależy od natężenia pola magnetycznego H oraz także od uprzedniego zastosowania magnetycznego ferromagnetyka. Zatem, powszechnie przedstawia się indukcję magnetyczną B w formie krzywej histerezy jako funkcję narastającego i opadającego natężenia pola magnetycznego H.

Krzywa histerezy różny się od krzywej magnesowania, która zaczyna się w punkcie początkowym układu współrzędnych i może być zmierzona tylko dla całkowicie rozmagnesowanego materiału.

P7.3.2.1 Wykreślanie wstępnej krzywej magnesowania oraz krzywej histerezy ferromagnetycznej

W doświadczeniu P7.3.2.1, prąd I1 w cewce pierwotnej transformatora, który wzrasta (lub maleje) liniowo w czasie, generuje natężenie pola magnetycznego

µ0 = 4ð ⋅ 10−7

Odpowiadająca wartość indukcji magnetycznej B jest otrzymywana przez całkowanie napięcia U2 indukowanego w cewce wtórnej transformatora:

System akwizycji danych CASSY jest wykorzystany do sterowania prądem i rejestracji oraz analizy zmierzonych wartości. Celem doświadczenia jest wyznaczenie przenikalności elektrycznej względnej µr na krzywej magnesowania i krzywej histerezy w funkcji natężenia pola magnetycznego H.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.