Pneumatyczny układ hamulcowy zespołu ciągnik – naczepa | Mechatronika

Zestaw panelowy umożliwia poznanie budowy i zasad funkcjonowania podstawowego pneumatycznego układu hamulcowego zespołu ciągnik-naczepa oraz naukę praktycznych umiejętności wykonywania połączeń bloków układu.

Zapytaj o produkt +

Opis

Zestaw panelowy umożliwia poznanie budowy i zasad funkcjonowania podstawowego pneumatycznego układu hamulcowego zespołu ciągnik-naczepa oraz naukę praktycznych umiejętności wykonywania połączeń bloków układu.

Pneumatyczne układy hamulcowe są stosowane powszechnie w ciężarówkach i autobusach. Sprężone powietrze wytworzone przez sprężarkę napędzaną silnikiem spalinowym jest źródłem energii dla ww. zestawu.

Możliwości zestawu panelowego

Zestaw panelowy umożliwia:
– pomiar ciśnień w dowolnym obwodzie układu hamulcowego
– zapoznanie się z graficznym oznaczeniem elementów układu hamulcowego
– naukę czytania schematów pneumatycznych
– naukę łączenia i diagnozowania poszczególnych elementów układu
– pomiar czasu uzyskania ciśnienia roboczego przez sprężarkę
– pomiar skoku siłowników w zależności od ciśnienia
– obserwację szczelności układu
– obserwację skoku pedału hamulca (jałowy i czynny)
– budowanie dowolnych konfiguracji układów hamulcowych

Więcej informacji o stanowisku na stronie producenta

Marka

Mechatronika