Podstawy elektroniki i elektrotechniki lotniczej | Mechatronika

Stanowisko do nauki podstaw elektroniki i elektrotechniki lotniczej: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów układów elektronicznych i elektrotechnicznych.

Zapytaj o produkt +

Opis

Stanowisko do nauki podstaw elektroniki i elektrotechniki lotniczej posiada budowę modułową, dzięki czemu można samodzielnie dobierać panele umieszczone w uniwersalnej ramie.

Umożliwia poznanie zagadnień:
– łączenia i wykonywania pomiarów obwodów prądu stałego i zmiennego
– wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych podstawowych podzespołów lotniczych systemów sterowania elektronicznego

W skład zestawu wchodzą min.: obwody rezystancyjne, pojemnościowe i indukcyjne, półprzewodniki, podstawowe generatory i układy logiczne, przetworniki analogowo-cyfrowe i fotooptycznego przesyłu danych.

Najpopularniejsze panele oferowane w ramach zestawu (dowolnie konfigurowane):

 • Włącznik zapłonu
 • Moduł pomiarowy
 • Mostek RLC
 • Diodowy wskaźnik napięcia
 • Regulator napięcia stabilizowany 8-12V 5A
 • Zestaw rezystorów 15W
 • Zestaw rezystorów
 • Dekada rezystancyjna
 • Zestaw potencjometrów
 • Czujniki Termistorowe
 • Zestaw kondesatorów
 • Zestaw żarówek
 • Tranzystory bipolarne
 • Tranzystory bipolarne – Darlingtona
 • Tranzystor unipolarny MOSFET z kanałem typu N
 • Zestaw cewek
 • Diody
 • Fotoelementy
 • Światłowody – nadajnik
 • Światłowody – odbiornik
 • Wyświetlacz cyfrowy
 • Bramki logiczne
 • Przetwornik A/D
 • Przetwornik D/A
 • Uniwersalny układ czasowy TIMER 555
 • Układ Schmitta
 • Generator astabilny
 • Generator monostabilny
 • Wzmacniacz operacyjny
 • Autotransformator 24V/2x12V
 • Prostownik mostek Graetza

Więcej na stronie producenta

Marka

Mechatronika