Technik elektronik – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 – 2020

Zapytaj o produkt +

Opis

Wymagane pracownie dla zawodu:

K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

K2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  1. Pracownia komunikacji w języku obcym
  2. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
  3. Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych
  1. Pracownia komunikacji w języku obcym
  2. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
  3. Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych