Technik energetyk – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 ? 2020

Zapytaj o produkt +

Opis

Wymagane pracownie dla zawodu:

K1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

K2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

  1. Pracownia komunikacji w języku obcym
  2. Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej
  1. Pracownia komunikacji w języku obcym
  2. Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki