Technik teleinformatyk – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 ? 2020

Zapytaj o produkt +

Opis

Wymagane pracownie dla zawodu:

K1. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

K3. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

  1. Pracownia komunikacji w języku obcym
  2. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
  3. Pracownia urządzeń techniki komputerowej
  4. Pracownia dostępowych urządzeń teleinformatycznych
  1. Pracownia komunikacji w języku obcym
  2. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
  1. Pracownia komunikacji w języku obcym
  2. Pracownia administrowania sieciami teleinformatycznymi
  3. Pracownia sieci telekomunikacyjnych