Układy pneumatyki przemysłowej

Zapytaj o produkt +

Opis

Zestaw panelowy umożliwia:

 • zapoznanie się z elementami pneumatycznymi oraz ich symbolami,
 • naukę umiejętności łączenia układów pneumatycznych,
 • naukę programowania sterowników PLC w języku schematów drabinkowych i blokowych,
 • zapoznanie się z elektropneumatycznymi układami sterowania.


Zestaw panelowy składa się z:

 • układu zasilania elementów panelowych napięciem 12V,
 • elementów pneumatycznych:

  • bloku przygotowania powietrza,
  • zaworów elektropneumatycznych,
  • przekaźnika pneumoelektrycznego,
  • pneumatycznych elementów logicznych oraz siłowników dwustronnego działania,
 • zestawu przycisków do sterowania układami pneumatycznymi,
 • sterownika PLC.


Ćwiczenie umożliwia:

 • zapoznanie się oznaczeniami i symbolami grafi cznymi elementów instalacji elektrycznej wg dokumentacji Auto Data,
 • pomiar rezystancji, napięć i prądów w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego.


DANE TECHNICZNE | TECHNICAL SPECIFICATION
 

WYMIARY | DIMENSIONS:
szerokość – długość – wysokość | width – lenght – height
1600 x 680 x 1780 mm
WAGA | WEIGHT:
80 kg

Marka

Mechatronika