Urządzenie do badania przepływu powietrza F6

Urządzenie F6 zostało zaprojektowane, aby zademonstrować jak mierzyć ważne charakterystyki przemysłowych systemów dystrybucji powietrza. Pokazuje również, jak niektóre podstawowe zasady mechaniki płynów są stosowane do analizy przepływu w kanałach i strumieni.

Zapytaj o produkt +

Opis

Urządzenie F6 zostało zaprojektowane, aby zademonstrować jak mierzyć ważne charakterystyki przemysłowych systemów dystrybucji powietrza. Pokazuje również, jak niektóre podstawowe zasady mechaniki płynów są stosowane do analizy przepływu w kanałach i strumieni.

Urządzenie składa się z długiej gładkościennej rury podłączonej do strony ssącej wentylatora odśrodkowego o napędzie elektrycznym. Rura wylotowa wentylatora zakończona jest przepustnicą regulującą przepływ w przypadku pracy w przewodzie zamkniętym lub płytą zawierającą mały otwór do pomiarów dyspersji strumienia.

Powietrze dostaje się do gładkościennej rury przez jedną z dwóch przewidzianych dysz do pomiaru przepływu. Zwężki ciśnieniowe na całej długości rury pozwalają na określenie gradientu ciśnienia.

W połowie długości rury gładkościennej można zamontować kolanko lub skośne kolanko kaskadowe w celu porównania strat ciśnienia.

Wzrost warstwy granicznej określa się na podstawie pomiaru profilu prędkości w pięciu stacjach wzdłuż rury za pomocą przesuwnej rurki Pitota.

Konwencjonalna kryza do pomiaru przepływu jest dostarczana w celu zainstalowania w rurze przed wentylatorem, aby dodatkowo zademonstrować straty ciśnienia i odzysk. Badania strumienia powietrza przeprowadzane są po stronie tłocznej wentylatora. Rurka Pitota jest przesuwana pionowo i poziomo w różnych odległościach od kryzy wylotowej w celu zbadania właściwości dyspersji.

Urządzenie zamontowane jest na stojącej na podłodze ramie stalowej z przyległym wspornikiem dla przedłużonej rury ssącej. Pomiary ciśnienia dokonywane są za pomocą wielorurowego pochylnego manometru zamontowanego na ramie nośnej.

Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest elektroniczny bank manometrów z oprogramowaniem do rejestracji danych.

Dostępne eksperymenty

 • Użycie manometrów do pomiaru spadku ciśnienia
 • Użycie rurki pitota do pomiaru przepływu.
 • Dyspersja strumienia – badanie dyspersji strumienia swobodnego płynu nie wyporowego poprzez określenie rozkładu prędkości w strumieniu w różnych
 • przekrojach poprzecznych w różnych odległościach od kryzy
 • Obliczanie przepływu, strumienia pędu, strumienia pędu w strumieniu w każdym przekroju poprzecznym.
 • Rozwój warstwy granicznej w przepływie rurowym
 • Zrozumienie i pomiar profili prędkości
 • Doświadczalne określenie współczynnika wypływu dla kryzy zamontowanej w rurze z przepływem powietrza
 • Określenie rozkładu ciśnienia wzdłuż rury za płytką kryzy
 • Określenie i porównanie spadku ciśnienia na zakrętach i kolanach oraz zbadanie rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż rury za nimi
 • Porównanie działania dwóch dysz jako mierników przepływu poprzez sprawdzenie ich względem wstępnie skalibrowanego miernika z płytką kryzy

 

Marka

Armfield Limited