Zestaw ćwiczeniowy technika komunikacji nr kat. M1.1.2.5 COM3LAB

Zapytaj o produkt +

Opis

Technologia komunikacji elektrycznej zajmuje się głównie przesyłaniem informacji za pomocą sygnałów. Bez technologii komunikacyjnych nie byłoby dziś Internetu ani telefonów komórkowych. Zawody związane z technologią komunikacyjną zajmują się dziedzinami technologii wysokiej częstotliwości, technologii transmisji i technologii okablowania.

Kursy COM3LAB z zakresu technologii komunikacyjnych przekazują wiedzę w sposób jasny i zorientowany na zastosowanie, wykorzystując modulację, różne metody transmisji, kodowanie, łącza liniowe, usługi, dzienniki itp.

Cele nauczania

  • Poznanie podstawowych zasad fizycznych
  • Znajomość różnych metod transmisji
  • Samodzielne stosowanie i planowanie mediów transmisyjnych

Tematyka zestawu*

  • Koncepcja i charakterystyka działania nowoczesnych stacji transmisji danych i radiowych
  • Zastosowania kodeków PCM w transmisji głosu i sygnału
  • Klasyczne kluczowanie z przesunięciem także QPSK oraz procedury MSK i GSMK stosowane w radiokomunikacji ruchomej
  • Reakcja na błędy kluczowania z przesunięciem
  • Funkcjonowanie i wykorzystanie linii dwu- / czteroprzewodowych, kabli koncentrycznych, linii światłowodowych itp.

* Więcej informacji na temat tematów kursu znajdziesz w sekcji produktu!

M1.1.2.5 COM3LAB : Technologia komunikacyjna

Komponenty zestawów sprzętu

700 7101 Kurs COM3LAB: Technologia transmisji TX433 1
700 7201 Kurs COM3LAB: Technologia Recepcji RX433 1
700 7301 Kurs COM3LAB: Technologia komunikacji cyfrowej 1
700 7401 Kurs COM3LAB: Technologia modemowa 1
700 7501 Kurs COM3LAB: Linie telekomunikacyjne 1
700 020 COM3LAB Master Unit 1
700 022 Kabel bezpieczeństwa 2mm 1
700 00CBTDE 4 DVD: Oprogramowanie COM3LAB, język niemiecki 1
700 00CBTEN 4 DVD: Oprogramowanie COM3LAB, język angielski 0
700 00CBTXX – Oprogramowanie COM3LAB jest również dostępne w języku francuskim, holenderskim, polskim, rosyjskim, hiszpańskim itp. 0

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.