Dygestoria laboratoryjne, chemiczne

Zapytaj o produkt +

Opis

Dygestoria laboratoryjne, chemiczne

Oferujemy różnego rodzaju dygestoria chemiczne, przeznaczone do prac z substancjami chemicznymi w laboratoriach produkcyjnych, badawczych i specjalistycznych.

Typy:

 • DYGESTORIUM SZCZELINOWE  – „DS…”  – system wentylacji szczelinowy wymiana powietrza następuje poprzez  podwójną ścianę tylną
 • DYGESTORIUM SZYBERKOWE – „DY” …  – system wentylacji szyberkowy wymiana powietrza następuje poprzez dwa otwory tzw. szybry z możliwością regulacji przepływu powietrza, umieszczone w ścianie tylnej – górny otwór dla oparów lekkich, dolny otwór dla oparów ciężkich

Rodzaje dygestoriów dostępnych w ofercie

 • DYGESTORIUM CERAMICZNE (np. DSC… lub DYC…)
  o najwyższej odporności chemicznej; stosowane przy pracach z substancjami agresywnymi; stężone kwasy, ługi, zasady z wyłączeniem kwasu fluorowodorowego
 • DYGESTORIUM POLIPROPYLENOWE (np. DSP… lub DYP…)
  o wysokiej odporności chemicznej, odporne na freon (ciekły i lotny), stężone kwasy, zasady, z wyłączeniem stosowania wysokich temperatur (płyt grzejnych, palników)
 • DYGESTORIUM LAMINOWANE (np. DSL… lub DYL…)
  o niskiej odporności chemicznej, odporne na działanie lekkich roztworów kwasów i zasad
 • DYGESTORIUM METALOWE (np. DSS… lub DYS…)
  o zwiększonej odporności chemicznej, odporne na kwasy, zasady o zmniejszonym stężeniu
 • DYGESTORIUM  W WERSJI PRZECIWWYBUCHOWEJ (np. DSW… lub DYW…)
  o najwyższej odporności chemicznej; stosowane przy pracach zagrażających wybuchem