Laboratoryjny tester akumulatorów HIOKI BT3562

Zapytaj o produkt +

Opis

BT3562 – laboratoryjny tester akumulatorów

 • Bardzo szybki pomiar rezystancji wewnętrznej i jednocześnie napięcia w szerokim zakresie pojemności
 • Metoda pomiaru: czteroprzewodowa (sygnałem a.c., 1 kHz)
 • Siedem podzakresów pomiarowych rezystancji wewnętrznej: 3 mΩ, 30 mΩ, 300 mΩ, 3 Ω, 30 Ω, 300 Ω, 3000 Ω
 • Dwa podzakresy pomiarowe napięcia stałego: 6 V, 60 V
 • Wysoka dokładność pomiaru:
  • rezystancja wewnętrzna: ±0,5% w.w. ±5 cyfr (±0,5% w.w. ±10 cyfr – na podzakresie 3 mΩ
  • napięcie stałe: ±0,01% w.w. ±3 cyfry
 • Wysoka rozdzielczość wskazania:
  • rezystancja wewnętrzna: 0,1 µΩ/1 µΩ/10 µΩ/100 µΩ/1 mΩ/10 mΩ/100 mΩ;
  • napięcie stałe: 10 µV/100 µV
 • Krótki czas odpowiedzi: 8 ms
  • Po cztery czasy próbkowania (do wyboru) dla funkcji ΩV, Ω i V: EX.FAST (próbkowanie bardzo szybkie), FAST (szybkie), MEDIUM (średnie), SLOW (wolne)

  • czasy próbkowania:
   w trybie EX.FAST: 8 ms (ΩV), 4 ms (Ω i V)
   w trybie FAST: 24 ms (ΩV), 12 ms (Ω i V)
   w trybie MEDIUM: 84 ms (ΩV), 42 ms (Ω i V)
   w trybie SLOW: 259 ms (ΩV), 157 ms (Ω i V)

Czas pomiaru = czas próbkowania + czas odpowiedzi

 • Funkcja wykrywania błędów pomiarowych związanych ze złym stykiem i uszkodzeniami sond i przewodów pomiarowych
 • Kalibracja własna: niewielki dryft w wewnętrznym układzie pomiarowym i fluktuacje wzmocnienia są automatycznie korygowane w celu zachowania dokładności pomiaru
 • Zerowanie: w zakresie 1000 cyfr (zliczeń) – zarówno rezystancji jak i napięcia
 • Wyzwalanie: wewnętrzne i zewnętrzne
 • Pamięć danych pomiarowych: możliwość zapamiętania maksymalnie 400 danych pomiarowych za pomocą wyzwalania we/wy (I/O), następnie przesłania ich w postaci pliku wsadowego
 • Komparator:
  •  jednoczesna ocena rezystancji wewnętrznej i prądu: dwa niezależne komparatory Hi/Lo
  • sygnalizacja optyczna i dźwiękowa (inny dźwięk do oceny Lo, a inny do Hi), możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej,
  • funkcja logiczna AND dla obu wyników z wyprowadzaniem przez interfejs we/wy (I/O)
  • dwie metody ustawiania progów oceny komparatora: wartość bezwzględna Hi/Lo, odchylenie w % od wartości standardowej
  • funkcja komparatora ręcznego: sterowanie przeprowadzeniem oceny za pomocą przycisku nożnego lub PLC (programowany sterownik logiczny)
 • Funkcja uśredniania: od 2 do 16 wyników pomiarów (próbek) wykorzystywana w celu uzyskania stabilnego pomiaru
  • Funkcja opóźnienia: od 0 do 9,999 s
  • Obliczenia statystyczne:

  • wykonywane na 30000 punktach danych, – wyniki: całkowita liczba danych, wartości minimalna, maksymalna i średnia, odchylenie standardowe, odchylenie standardowe populacji, wskaźniki wydajności procesu (Cp i Ck)
 • Pamięć nastaw konfiguracyjnych:
  • możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej maksymalnie 126 nastaw pomiarowych takich jak wartości progowe komparatora,
  • możliwość załadowania ich do komputera,
  • nastawy płyty czołowej można wybierać korzystając z funkcji zewnętrznego sterowania,
  • nastawy zapisywane w pamięci: funkcja pomiarowa, automatyczna zmiana podzakresu, dane zerowania, szybkość próbkowania, źródło wyzwalania, opóźnienie, uśrednianie, nastawy komparatora, obliczenia statystyczne, przełączanie wyświetlacza, blokada przycisków
 • Interfejs RS-232C:
  • można wykorzystywać do drukowania za pomocą opcjonalnej drukarki 9670, drukowane dane to wyniki: pomiarów, oceny komparatora oraz obliczeń statystycznych,
  • maksymalna szybkość transmsji 38400 bit/s lub ok. 10 ms na pomiar (pozostałe dostępne prędkości: 19200 bit/s, 9600 bit/s)
  • wyprowadzanie danych przez RS-232C po doprowadzeniu sygnału wyzwalającego
 • Program aplikacyjny – do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej HIOKI, funkcje:
  • transmisja danych pomiarowych do komputera,
  • importowanie do arkusza kalkulacyjnego lub magazynowanie w plikach CSV
  • różne tryby wyzwalania pomiaru
 • Interfejs EXT I/O
 • Zasilanie: od 100 do 240 V (wybór automatyczny), pobór mocy: 30 VA
 • Wymiary: 215x80x295 [mm] (włącznie z elementami wystającymi
 • Masa: ok. 2,4 kg
 • Wyposażenie standardowe (fabryczne): przewód zasilania.

UWAGA!: W wyposażeniu fabrycznym nie ma przewodów pomiarowych
• Wyposażenie opcjonalne (oferowane za dodatkową opłatą):
L2100 – przewody pomiarowe zakończone sondami szpilkowymi (do pomiarów wysokonapięciowych do 600 V DC, długość całkowita 1400 mm)
9287-10 – przewody pomiarowe zakończone chwytakami, długość przewodu 85 cm + 8 cm
9452 – przewody pomiarowe zakończone sondami szpilkowymi, długość przewodu 80 cm + 20 cm
9453 – przewody pomiarowe (do pomiaru 4-przewodowego) zakończone sondami igłowymi, długość przewodu ok. 80 cm + 25 cm
9454 – płytka regulacji zera (tylko do L2100
9455 – przewody do pomiarów wymagających wysokiej precyzji pomiaru zakończone sondami szpilkowymi, długość przewodu ok. 40 cm + 25 cm
9467 – przewody pomiarowe zakończone dużymi chytakami (średnica wewnętrzna 29 mm), długość przewodu ok. 85 cm + 25 cm
9770 – przewody pomiarowe zakończone sondami igłowymi, długość przewodu ok. 45 cm + 26 cm
9771 – przewody pomiarowe zakończone sondami igłowymi, długość przewodu ok. 45 cm + 26 cm), przewody 9770 i 9771 różnią się budową zakończenia pomiarowego – szpilki)
9637 – przewód RS-232C, 9 wypr./9 wypr., długość przewodu 1,8 m, skrzyżowany
9638 – przewód RS-232C, 9 wypr./25 wypr., długość przewodu 1,8 m, skrzyżowany
9151-02 – przewód GPIB (dł. 2 m) – do testerów w wersji 01/
9670 – drukarka (termiczna)
9671 – zasilacz sieciowy – do drukarki 9670
9672 – pakiet akumulatorów – do drukarki 9670
9673 – ładowarka akumulatorów – do drukarki 9670
9237 – papier rejestracyjny (4 rolki, 80 mm x 25 m) – do drukarki 9670

Marka

Hioki