Lizymetr demonstracyjny – FEL6

Zapytaj o produkt +
Kategoria:

Opis

Lizymetr Armfield FEL6 składa się z trzech pojemników o średnicy 300 mm, w których można uprawiać różne rodzaje upraw na dowolnym typie gleby.

Każdy kontener można następnie postawić na hydraulicznie zamontowanej płycie, która służy do monitorowania zmian masy systemu wynikających z ewapotranspiracji, opadów i drenażu.

Pomimo swojej prostoty, aparat ma wysoki stopień czułości i może być wykorzystywany do pracy nad projektami studenckimi, jak również do celów demonstracyjnych.

 

Doświadczenia:

  • Badanie pomiaru ewapotranspiracji za pomocą lizymetru
  • Badanie działania lizymetru
  • Określić czułość lizymetru na przyrosty i ubytki masy pod różnymi kątami manometru i powiązać to z przyrostami lub ubytkami w wodzie
  • Zademonstruj elementy systemu gleba-roślina-woda za pomocą lizymetru
  • Pomiar zmienności utraty lub przyrostu wody z gleby i rośliny w wyniku procesów ewapotranspiracji, opadów i odwadniania
  • Przedstaw zasady zależności między ewapotranspiracją upraw referencyjnych, ewapotranspiracją maksymalną i rzeczywistą
  • Określenie zużycia wody przez rośliny
  • Określ zmiany w dobowej ewapotranspiracji mierzonej lizymetrem

Marka

Armfield Limited