Multimetr cyfrowy stacjonarny 8808A

Zapytaj o produkt +

Opis

Uniwersalny multimetr do zastosowań przy produkcji, pracach badawczo-rozwojowych oraz serwisowych

Eliminacja nieprawidłowości podczas procesu produkcji
Multimetr Fluke 8808A o rozdzielczości 5,5 cyfry niezawodnie wykonuje pomiary wymagane przez nowoczesne urządzenia. Niezależnie czy przeprowadzany jest test funkcjonalny, czy też kluczowe pomiary w punktach testowych, przy zastosowaniu trybu porównania do wartości granicznych ze wskazaniami typu pozytywny / negatywny można wyeliminować nieprawidłowości powstające podczas procesu produkcji, szczególnie te, których wyniki są „na krawędzi”. Wyświetlacz multimetru 8808A posiada wbudowane wskaźniki, które wyraźnie pokazują operatorowi czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny. Wskaźniki pozytywnego / negatywnego wyniku pozwalają na uniknięcie niepewności podczas testu: wynik albo mieści się w zakresie wartości granicznych, albo nie!

Ulepszona jakość i wydajność testów przeprowadzanych przy produkcji, pracach badawczo-rozwojowych oraz serwisowych
Miernik warsztatowy używany do badań przy produkcji, pracach badawczo-rozwojowych oraz serwisowych musi charakteryzować się wydajnością i elastycznością. Wyniki pomiarów dokonywanych przez multimetr Fluke 8808A potwierdzają się przy każdej weryfikacji. Oferuje szeroką gamę funkcji pomiarowych, w tym pomiar napięcia, rezystancji, natężenia oraz częstotliwości, przy czym wszystkie pomiary dokonywane są z nadzwyczajną dokładnością i rozdzielczością.

Jednoczesny pomiar dwóch parametrów
Multimetr 8808A posiada unikatowy podwójny wyświetlacz, który pozwala mierzyć dwa różne parametry tego samego sygnału, pochodzącego z jednego połączenia testowego. Jednoczesna obserwacja dwóch powiązanych ze sobą parametrów, np. napięcia i natężenia, umożliwia wykrycie stanów, które w innym przypadku mogłyby zostać niezauważone, dzięki czemu testowanie i rozwiązywanie problemów staje się znacznie prostsze.

Pomiar małego prądu upływu
Typowe multimetry do pomiaru prądu wykorzystują metodę bocznikowania, co powoduje spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej przyrządu, a tym samym zwiększenie błędu pomiaru przy pomiarach prądu o małym natężeniu. Powoduje to, że dokonanie pomiarów takich, jak określenie rzeczywistego prądu upływu w urządzeniach zasilanych z baterii, gdy urządzenie nie jest zasilane lub zmierzenie prądu o małym natężeniu w obwodach niskonapięciowych jest trudne, jeżeli nie niemożliwe. Multimetr Fluke 8808A jest jedynym multimetrem w swojej klasie, który w celu wyeliminowania spadku napięcia na rezystancji wewnętrznej przyrządu i dokładnego pomiaru prądów o niskim natężeniu wykorzystuje wzmacniacz operacyjny o niskiej impedancji i technikę konwersji prądu na napięcie. W tym trybie specjalnym multimetr 8808A może dokonać dokładnego pomiaru prądu o małym natężeniu z rozdzielczością do 100 nA.

Pomiary rezystancji w sieciach 4-przewodowych przy użyciu tylko dwóch przewodów pomiarowych
Opatentowane, rozdzielone wtyczki pozwalają na dokonywanie precyzyjnych pomiarów niskiej rezystancji sieci 4-przewodowych przy użyciu tylko dwóch przewodów pomiarowych zamiast czterech. Budowa nowoczesnych elementów montowanych powierzchniowo utrudnia połączenie. Zadanie staje się jeszcze trudniejsze, gdy w celu przeprowadzenia dokładnego pomiaru niskiej rezystancji trzeba podłączyć 4 przewody. Cztery przewody pomiarowe firmy Fluke są połączone w dwie pary przewodów pomiarowych, co ułatwia ich podłączenie. Przy użyciu jednej pary przewodów uzyskujemy doskonałą rozdzielczość i dokładność połączoną z wygodą oraz łatwością stosowania.

FlukeView® Forms Basic
Oprogramowanie FlukeView Forms rozbudowuje możliwości przyrządu, umożliwiając dokumentowanie, zapisywanie oraz analizowanie poszczególnych odczytów lub ich serii, a następnie konwertowanie tych danych do postaci profesjonalnie wyglądających dokumentów. Przenoś dane z miernika do komputera, korzystaj ze standardowych, stałych formularzy, by wyświetlać swoje odczyty w formie tabeli lub wykresu graficznego. Aby móc korzystać z większej liczby formularzy lub z oprogramowania FlukeView® Forms Designer pozwalającego na tworzenie własnych formularzy, należy dokonać aktualizacji do wersji FlukeView® Forms 3.0 z FVF-UG.

Wbudowana jakość firmy Fluke
Solidność, niezawodność i dokładność multimetrów firmy Fluke jest znana na całym świecie. Dzięki naszemu doświadczeniu, standardom konstrukcyjnym i procesom kontroli jakości, stworzyliśmy multimetr, którego precyzja potwierdza się przy każdej weryfikacji. Mierniki firmy Fluke zazwyczaj osiągają lepsze wyniki, niż podano w specyfikacji. Wszystkie nasze wysiłki mają na celu umożliwienie dokonywania dokładnych pomiarów — ciągle i z pewnością.

Marka

Fluke

Fluke to lider w produkcji elektronicznych przyrządów diagnostycznych. Produkuje on urządzenia dla specjalistów z różnych branż. Jego urządzenia wykorzystywane są np. przy:
  • montażu i konserwacja instalacji przemysłowych oraz układów elektronicznych,
  • pomiarze elektryczności i temperatury,
  • pomiarze jakość powietrza w różnych pomieszczeniach,
  • kalibracji,
  • biomedycyny.