Sonda z wbudowanym higrometrem Tramex Hygrohood

  • Zakres pomiarowy wynosi 20% – 99% RH,
    • w zakresie temperatur : 0°C – 50°C / 32° – 122°F
  • Dokładności : +/- 3%, +/- 1°C / +/- 2 °F.
  • Wymienna bateria: CR2032.
Zapytaj o produkt +

Opis

Tramex Hygrohood to izolowana przed wilgocią kostka z wbudowanym higrometrem używana do bezinwazyjnych testów wilgotności względnej betonu i innych materiałów podłogowych oraz jastrychów zgodnie z międzynarodowymi normami BS8201, BS8203 i BS5325.

Zalecenia norm

Brytyjskie normy BS8201, BS8203, BS5325 opisują pomiar wilgitności betonowej podłogi lub wylewki przy użyciu metody izolowanej, nieprzepuszczalnej kostki/okapu. Nieniszczące badania wilgotności za pomocą Tramex CME5, CMEX5, CME4 lub CMEX2 można przeprowadzać do momentu, gdy podłoga lub jastrych osiągnie poziom wilgotności zalecany przez producenta pokrycia podłogowego. Mierniki Tramex CME5, CMEX5, CME4 lub CMEX2 mogą być używany do określania obszarów o największym znaczeniu. Następnie można przeprowadzić testy wilgotności względnej z wykorzystaniem Hygrohood, aby potwierdzić wyniki uzyskane inną metodą.

Kalibracja Tramex Hygrohood

Higrometr jest fabrycznie skalibrowany na 75% RH w 20°C. Kalibracja powinna pozostać stabilna przez okres co najmniej jednego roku od daty zakupu, chyba że urządzenie jest fizycznie uszkodzone lub niewłaściwie używane.
Zakres pomiarowy wynosi 20% – 99% RH, w zakresie temperatur : 0°C – 50°C / 32° – 122°F
Dokładności : +/- 3%, +/- 1°C / +/- 2 °F.
Wymienna bateria: CR2032.

 

Marka

Tramex