Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.2.1 Statyczne efekty sił – Leybold

    P1.2.1.1 Rozszerzanie sprężyn spiralnych Siły mogą zostać rozpoznane po ich skutkach. A zatem, siły statyczne mogą np. odkształcać ciało. Okazuje się, że odkształcenie jest proporcjonalne do siły działającej na ciało, gdy siła nie jest zbyt duża.   Doświadczenie P1.2.1.1 pokazuje, że wydłużenie s sprężyny śrubowej jest wprost proporcjonalne do siły Fs. Zastosowanie ma prawo Hooke’a:…