Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.7.2 Drgania struny – Leybold

      P1.7.2.1 Określanie częstotliwości  drgań struny jako funkcji jej długości oraz napięcia.   W podstawowych oscylacjach, długość struny s odpowiada połowie długości fali. Tym samym, następująca zależność stosuje się do częstotliwości podstawowych oscylacji gdzie prędkość fazowa c struny jest dana.   W doświadczeniu P1.7.2.1, częstotliwość oscylacji struny jest wyznaczana jako funkcja długości struny i siły naciągu….