Demo silnika plug & play ( AC lub DC ) REF : DEMOAC-DEMODC

Zapytaj o produkt +

Opis

DEMOACDemonstracyjny silnik prądu zmiennego AC 48V. Silnik całkowicie domontowany tzn. rozbierany na części w celu ponownego zmontowania. Silnik bez obudowy, musi umożliwiać obserwację pracy wnętrza silnika. Całość umieszczona na metalowych prowadnicach do których zamocowany jest stojan silnika. Do prowadnic przymocowane również uchwyty mocujące wirnik. Silnik posiada wyprowadzone zaciski w postaci gniazd laboratoryjnych, zamocowane na obudowie silnika. Zestaw dostarczany ze sprzęgłem do połączenia układu silnika AC z silnikiem DC. Silnik musi być kompatybilny z silnikiem demontowanym DC oraz stanowiskiem zasilającym do silników demontowalnych AC/DC oraz umożliwiać przeprowadzenie wymienionych ćwiczeń praktycznych. Silnik dostarczany z instrukcją prowadzenia ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela. Połączenie uzwojeń na terminalu dydaktycznym ułatwia wizualne rozumienie działania cewki w różnych maszynach elektrycznych i jej funkcje. Użytkownicy mogą obserwować pozycje szczotek i ich poruszanie się. Silnik zasilany zasilaczem z regulowanym napięciem 3 fazowym w zakresie (0-48V/15A).

Opis techniczny:

·        otwarta obudowa silnika

·        stojan prądu zmiennego stator,

·        aluminiowa podstawa/prowadnice

·        dwa aluminiowe uchwyty z łożyskami do podtrzymania wału silnika

·        możliwość nauki 8 różnych silników z połączeniem zacisków bezpieczeństwa

silnik jednofazowy z kondensatorami

2- biegunowe połączenie gwiazda silnika trójfazowego

4-biegunowe połączenie trójkąt silnika trójfazowego

połączenie gwiazda-trójkąt silnika trójfazowego asynchronicznego

połączenie Dahlandera asynchronicznego silnika klatkowego

trójfazowy silnik pierścieniowy

synchroniczny silnik trójfazowy

trójfazowy alternator

·        wały rozszerzeń

·        jeden wirnik klatkowy

·        jeden wirnik pierścieniowy pozwalający na pracę silnika i alternatora

·        jeden uchwyt szczotki obrotowej

·        jedna oprawa szczotki obrotowej

·        trzy szczotki silnika pierścieniowego

·        półsprzęgło

·        gniazdo obrotowe wirówkowe.

Opracowane zagadnienia praktyczne przeprowadzenia ćwiczeń w podręczniku

Jednofazowy silnik prądu zmiennego

–       Teoria silników prądu zmiennego

–       Silnik indukcyjno-repulsyjny silnik z okablowaniem pomocniczym

–       Silnik pojemnościowy

–       Kondensator jako element rozruchu silnika

–       Teoria silników trójfazowych prądu zmiennego

–       2 biegunowy silnik gwiazda

–       4 biegunowy silnik trójkąt

–       Silnik pierścieniowy

–       Teoria prądnicy

–       Funkcje trójfazowego alternatora

–       Silnik synchroniczny

Dodatkowe wymagania:

Silnik musi być kompatybilny z silnikiem demontowanym DC oraz stanowiskiem zasilającym do silników demontowalnych AC/DC

Stół musi posiadać trwałe oznaczenie CE.

DEMODC

Demonstracyjny silnik prądu zmiennego DC 48V. Silnik całkowicie demontowany z otwarta obudową. Silnik całkowicie demontowany tzn. rozbierany na części w celu ponownego zmontowania. Silnik bez obudowy, musi umożliwiać obserwację pracy wnętrza silnika. Całość umieszczona na metalowych prowadnicach do których zamocowany jest stojan silnika. Do prowadnic przymocowane są również uchwyty mocujące wirnik. Silnik posiada wyprowadzone zaciski w postaci gniazd laboratoryjnych, zamocowane na obudowie silnika. Zestaw dostarczany ze sprzęgłem do połączenia układu silnika AC z silnikiem DC. Silnik musi być kompatybilny z silnikiem demontowanym AC oraz stanowiskiem zasilającym do silników demontowalnych AC/DC oraz umożliwiać przeprowadzenie wymienionych ćwiczeń praktycznych. Silnik dostarczony z instrukcją prowadzenia ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela.

Połączenie uzwojeń na terminalu dydaktycznym ma pozwolić wizualnie zrozumieć uzwojenia różnych urządzeń elektrycznych i ich funkcje. Bieguny szeregowe mogą być dodane bądź usunięte z biegunów bocznikowych aby stworzyć złożone urządzenie. Użytkownik może obserwować szczotki i zakres ich ruchów.

Zasilanie wynosi 48V ELV. Silnik zasilany zasilaczem z regulowanym napięciem 3 fazowym w zakresie (0-48V/15A)

 

Opis techniczny

·        Otwarta obudowa

·        Stojan prądu stałego

·        Aluminiowa podstawa

·        Dwa aluminiowe uchwyty do trzymania wału silnika

·        Możliwość studiowania 14 różnych typów silników                                    z zaciskami bezpieczeństwa

Silnik bocznikowy DC/silnik bocznikowy DC z przełączanymi biegunami

Silnik szeregowy DC silnik szeregowy DC z przełączanymi biegunami

DEMO-DC:48V jednostka prądu stałego

Generator złożony z połączeniem typu Long

Generator złożony z połączeniem typu Long z przełączanymi biegunami

Generator złożony z połączeniem typu Short

Generator złożony z połączeniem typu Short z przełączanymi biegunami

Obcowzbudny silnik bocznikowy

Uniwersalny silnik bez przełączanych biegunów/z przełączanymi biegunami

Silnik repulsyjny

Generator szeregowy z przełączanymi biegunami

Obcowzbudny szeregowy generator z wirnikiem

Osobnie wzbudny szeregowy generator ze stojanem

Samowzbudna prądnica szeregowo bocznikowa

Samowzbudna prądnica bocznikowa krótko, długo zespolona

·        Armatura

·        Półsprzęgło

·        Instrukcja użytkownika

Opracowane zagadnienia praktyczne przeprowadzenia ćwiczeń w podręczniku j. angielskim i polskim:

·        Teoria silników prądu stałego

·        Reakcja armatury

·        Polaryzacja uzwojenia

·        Silnik bocznikowy DC

·        Silnik bocznikowy DC z przełączanymi biegunami

·        Kontrola prędkości

·        Silnik złożony bocznikowy DC z połączeniem typu Long

·        Silnik złożony bocznikowy DC z połączeniem typu Long z przełączanymi biegunami

·        Silnik złożony bocznikowy DC z połączeniem typu Short

·        Silnik złożony bocznikowy DC z połączeniem typu Short z przełączanymi biegunami

·        Silnik bocznikowy DC obcowzbudny DC

·        Teoria generatora DC

·        Generator bocznikowy DC

·        Generator obcowzbudny

·        Szeregowy generator DC z przełączanymi biegunami

·        Generator szeregowowzbudny

·        Generator złożony

·        Generator złożony DC z połączeniem typu Long

·        Generator złożony DC z połączeniem typu Short

Silnik musi być kompatybilny z silnikiem demontowanym AC oraz stanowiskiem zasilającym do silników demontowalnych AC/DC.

Marka

Langlois

Langlois specjalizuje się w produkcji pomocy technodydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego oraz wyższych uczelni technicznych. Francuska firma.