P1.2.5 Równia pochyła – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.2.5 Równia pochyła – Leybold

P1.2.5.1 Równia pochyła: siły działające wzdłuż oraz prostopadle do płaszczyzny

Ruch ciała na równi pochyłej może zostać opisany w najprostszy sposób, gdy siła wywierana przez ciężar G na ciało jest wektorowo rozłożona na siłę F1 wzdłuż płaszczyzny oraz siłę F2
normalną do płaszczyzny. Siła wzdłuż płaszczyzny działa równolegle do płaszczyzny równi pochyłej pod kątem a oraz siła normalna do płaszczyzny działa prostopadle do płaszczyzny.
Rozkład ten jest zweryfikowany w doświadczeniu P1.2.5.1. Dwie siły F1 i F2 są mierzone pod różnymi kątami nachylenia za pomocą precyzyjnych dynamometrów.

P1.2.5.2 Określanie współczynnika tarcia przy wykorzystaniu równi pochyłej

Doświadczenie P1.2.5.2 korzysta z zależności siły normalnej do płaszczyzny na kat nachylenia do ilościowego wyznaczenia współczynnik statycznego tarcia µ ciała. Nachylenie płaszczyzny jest zwiększane do momentu utraty przyczepności ciała do podłoża i rozpoczęcia zsuwania się.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.