P1.4.2 Zachowanie momentu pędu – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.4.2 Zachowanie momentu pędu – Leybold

P1.4.2.1 Zachowanie momentu pędu podczas sprężystego uderzenia w ruchu obrotowym

P1.4.2.2 Zachowanie momentu pędu podczas niesprężystego uderzenia w ruchu obrotowym

 

Zderzenia skośne pomiędzy ciałami obrotowymi może zostać opisane analogicznie do jednowymiarowych zderzeń postępowych, gdy osie obrotu ciała są równoległe do siebie i pozostają niezmienne podczas zderzenia. Warunek ten jest spełniony, podczas przeprowadzania pomiaru za pomocą modelu obrotowego.
Zasada zachowania momentu pędu stwierdza, że dla dowolnego zderzenia skośnego dwóch ciał obracających się, wielkość przed i po zderzeniu pozostaje taka sama.
Doświadczenia P1.4.2.1 i P1.4.2.2 badają charakter skośnych zderzeń sprężystych i niesprężystych. Za pomocą dwóch barier świetlnych i systemu akwizycji danych CASSY, czasy zasłonięcia dwóch flag przerywających są zarejestrowane jako pomiar prędkości kątowej prze i po zderzeniu. Oprogramowanie CASSY Lab wykorzystuje czasy zasłonięcia Dt i pole kątowe Dj = 10° flagi przerywającej do obliczenia prędkości kątowej jak również momentu pędu oraz energii przed i po zderzeniu.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.