Programowalny miernik cyfrowy parametrów sieci jednofazowej – N30P

Zapytaj o produkt +

Opis

Miernik N30P przeznaczony jest do pomiaru parametrów sieci jednofazowej: napięcie, prąd, moc czynna, bierna i pozorna, cos φ, tg φ, φ, częstotliwość, energia czynna, bierna i pozorna, moc czynna 15 minutowa, napięcie 10 min., częstotliwość 10 sek.,

Charakterystyka miernika N30P:

 • Wejście:

  • prądowe: 0…1 lub 0…5A 
  • napięciowe: 0…100V lub 0…400V
 • Wyjście: przekaźnikowe (4), analogowe(1), impulsowe energii (1), cyfrowe RS485/MODBUS (1)
 • Trójkolorowy wyświetlacz – czerwony, zielony i pomarańczowy programowalny w trzech przedziałach wartości mierzonej – ułatwia obserwację zmian wielkości mierzonej

  • wysokość cyfr 14mm
  • podświetlana jednostka pomiarowa
 • Cztery wyjścia alarmowe z sygnalizacją na diodach LED pracujące w 6 różnych trybach,
 • Przetwarzanie dowolnej wartości mierzonej na sygnał analogowy 0/4…20mA lub 0…10V,
 • Pamięć wartości minimalnych maksymalnych dla wszystkich wielkości mierzonych,
 • Programowanie miernika z klawiatury lub przez interfejs RS485 za pomocą bezpłatnego programu LPConfig. Parametry, które można przeprogramować to:

  • kolor wyświetlacza indywidualny w trzech przedziałach;
  • progi wyświetlanych przekroczeń;
  • precyzja wyświetlania wyniku (punkt dziesiętny);
  • podświetlenie jednostki;
  • czas uśredniania pomiaru;
  • przeliczanie wskazań (charakterystyka indywidualna); 
  • parametry wyjść alarmowych.
 • Zasilanie: 85…253 V AC/DC lub 20…40 V AC/DC
 • Stopień ochrony obudowy IP65,
 • Wymiary zewnętrzne: 96 x 48 x 64mm.

Marka

Lumel