Zarządzanie gospodarką wodną w zakresie nawadniania – Seria FE | Armfield

Stanowiska do nauki o systemach pomiarowych i kontrolnych oraz o ewapotranspiracji.

Zapytaj o produkt +

Opis

Zaprojektowane zostały w taki sposób, że sprawdzają się zarówno w laboratorium, jak i w terenie.
Stanowiska wprowadzają studentów w tematykę systemów pomiarowych i kontrolnych oraz zagadnienie ewapotranspiracji.

Dostępne rozwiązania

Model zbiornika z glebą / wodą - FEL2

Analizuje wzajemne oddziaływanie czynników wpływających na ruch wody zarówno na powierzchni gleby, jak i w jej profilu. Sprzęt ten pozwala na przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów z nawadnianiem powierzchni na małą skalę w laboratorium

Symulator opadów deszczu - FEL3

Symulator FEL3 może być używany tak w laboratorium jak również w terenie do szerokiego zakresu badań, od badań infiltracji pod irygacją zraszaczy po oszacowanie strat gleby podczas burz tropikalnych o dużej intensywności. W laboratorium można badać erozję gleb oraz wpływ pokrywających je roślin na skutki opadów. Jest on idealnym urządzeniem do badania związku między opadami deszczu i erozją gleby, charakteru potencjału erozyjnego gleby w przypadku różnych jej typów i identyfikacji metod, dzięki którym można zapobiec erozji .
Stanowisko do odsysania wilgoci z gleby - FEL4

Zestaw ten w celu uzyskania charakterystycznych krzywych wilgotności gleby, przede wszystkim pomaga zrozumieć zasadę retencji wody i jej związek z poziomem wilgotności gleby
Demonstracyjny system do infiltracji - FEL5-Mkll

System umożliwia prostą, ale skuteczną demonstrację procesów infiltracji w laboratorium.
Procesy te mają fundamentalne znaczenie dla każdej formy badań irygacyjnych (nawadniania).
Urządzenie składa się z trzech przezroczystych cylindrów, w których umieszczone są próbki gleby. Umożliwia to zaobserwowanie w jaki sposób wylewana woda przenika przez ich powierzchnię .
Symulator demonstracyjny Lizymetr - FEL6

Lizymetr składa się z trzech pojemników o średnicy 300 mm, w których można uprawiać różne rodzaje roślin na każdym rodzaju gleby. Pojemniki te można następnie umieścić na hydraulicznie zamontowanej płycie, która służy do monitorowania zmian masy systemu wynikających z ewapotranspiracji, opadów atmosferycznych i odwadniania.
Pomimo swojej prostoty urządzenie posiada wysoki stopień czułości i może być używane do pracy nad projektami studenckimi, jak również do celów demonstracyjnych.
Urządzenie do badania przepuszczalności - FEL10

Zapoznaje ucznia z metodami badania interakcji między drenami, glebami i filtrami w laboratorium. Zestaw składa się ze stałej głowicy permeatora, która umożliwia badanie różnych kombinacji gleb, filtrów i rodzajów drenażu. Zmiany przepuszczalności w czasie można oszacować, mierząc szybkość odpływu wody z permeatora. Stopień zmieniającej się przepuszczalności systemu gleba / drenaż, można ocenić na podstawie obserwacji szeregu rur piezometrycznych, które są podłączone do cylindra permeatora.
Koryto pomiarowe (zwężka) Parshalla - FEX26-1/2/3

Prostokątna zwężka nazwana została tak na cześć wynalazcy. Koryto pomiarowe jest powszechnie używanym elementem montowanym w kanale lub rurociągu. Zabezpiecza przed spiętrzeniem przepływu cieczy i łatwo przepuszcza osad. Zbudowane są z GRP - żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym.
Koryta dostarczane sze skalą pomiarową, poziomicą i krzywymi kalibracyjnymi.
Kanały WSC - FEX26-4/5/6

Trapezowa konstrukcja kanału została opracowana przez Washington State College (WSC).
Służy do nawadniania w terenie. Ma przewagę nad prostokątną, ponieważ zapewnia większy zakres głębokości i jest bardziej zgodna z przekrojem kanału. Dzięki temu możliwy jest łatwiejszy przepływ osadu.
Przelewy cienkowarstwowe i akcesoria FEX26-7

Przelewy cienkowarstwowe i akcesoria FEX26-7 Jazy cienkowarstwowe Armfield wykonane zostały ze stali nierdzewnej. Zamontowane są na pomalowanym nośniku płytowym. Nośnik można osadzić w brzegach i na dnie małego strumienia lub przymocować na końcu betonowego kanału. Ta prosta głowica przymocowana jest do każdej płytki jazu, ale dla większej dokładności można ją zamontować nieruchomo w studzience.
Jazy cienkowarstwowe i akcesoria - FEX26-84

Studnia głębinowa z głębokościomierzem składającym się z haka i przymiaru punktowego.
Profil kanału - FEX26-9FEX26-1

0 / 11 lekki profil kanału Wykonany został z materiału odpornego na korozję.
Łatwy montaż.
Szeroki jaz grzebieniowy - FEX26-10

Służy do kontrolowania poziomów wody w górnym biegu rzeki i pomiaru szybkości przepływu. Jaz grzbietowy ustawiony jest prostopadle do przepływu przez dno kanału. Jest to szczególnie przydatne w wodach obciążonych osadami, które mogą być szkodliwe dla jazów o ostrych krawędziach. Wykonany został z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
Jaz typu Crump - FEX26-1

Ten szerokokątny jaz nazwany został na cześć projektanta - C S Crumpa.
Jaz jest trójkątny w przekroju. Zmniejsza to prawdopodobieństwo uwięzienia mułu i gruzu.
Służy do dokładnego pomiaru szybkości przepływu. Wykonany został z trwałego tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym.
Bramy śluzowe - FEX40-3 / 4

Dwa rodzaje regulowanych śluz - dolna i tylna. Bramy śluzowe są szeroko stosowane do sterowania wodą w systemach kanałowych. W przypadku braku dokładniejszych urządzeń można je wykorzystać do określania przybliżonej prędkości przepływu.
Automatyczne bramki do kontroli wody - FEX40-5/6/7

Automatyczne bramki są szeroko stosowane w systemach kanałów do regulacji poziomu i odprowadzania wody. Zazwyczaj obsługiwane są przez pływak. Zostały zaprojektowane w celu utrzymania stałego poziomu w kanale. Tak, aby zrzuty z odbiorów mogły być utrzymywane ze stałą znaną prędkością. Armfield jest w stanie dostarczyć modele trzech typów powszechnie stosowanych bram: Brama radialna z pływakiem - FEX40-5Brama uchylna z pływakiem - FEX40-6Brama jazowa z pływakiem - FEX40-7

Marka

Armfield

Brytyjska firma Armfield Limited jest jednym z wiodących światowych producentów dziedzinie projektowania i produkcji zestawów i urządzeń dla edukacji oraz aparatury dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i działów naukowo-badawczych. Systemy dla edukacji i przemysłu marki Armfield wykorzystywane są przez wiele wiodących światowych korporacji. Urządzenia te umożliwiają działom badawczym i projektowym firm przeniesienie pełnowymiarowych procesów produkcji przemysłowej do wersji mikro - laboratoryjnej, która pozwala na przeprowadzenie testów, stworzenie limitowanych serii produktów, czy prowadzenie produkcji na cele badań i rozwoju. Dział aparatury edukacyjnej Armfield funkcjonuje od 1963 roku, a sama firma istnieje na rynku już od ponad 130 lat. Dział edukacyjny projektuje i produkuje urządzenia do edukacji inżynierskiej i badań. Aparatura i systemy edukacyjne Armfield wykorzystywane są przez uniwersytety, uczelnie, szkoły, ośrodki badawcze i centra szkoleniowe na całym świecie. Urządzenia Armfield słyną z innowacyjnych projektów oraz najwyższego poziomu jakości w branży. Portfolio produktów Armfield obejmuje wszystkie główne dziedziny inżynierii i stale rozwija się, zgodnie z rosnącymi wymaganiami edukacji inżynierskiej.