P1.6.3 Fale okrężnie spolaryzowane – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P1.6.3.1 Badanie fal okrężnie spolaryzowanych w eksperymencie  według Melde

P1.6.3.2 Określenie prędkości fazowej spolaryzowanych fal w eksperymencie według Melde

 
Układ doświadczalny Melde’a wytwarza kołowo spolaryzowany ciąg fal na sznurku o znanej długości s za pomocą mimośrodu napędzanego silnikiem. Siła naciągu F sznurka jest zróżnicowana do czasu osiągnięcia fali stojącej o określonej długości fali.
 
W doświadczeniu P1.6.3.1, długość fali ln ciągu fali stojącej jest wyznaczana dla różnych długości sznurka s i masy sznurka m przy stałej częstotliwości wzbudzenia i wykreślana jako funkcja odpowiednich sił naciągu Fm.
 
W doświadczeniu P1.6.3.2, wykonywana jest ta sama procedura pomiarowa, lecz z dodatkiem wykorzystania stroboskopu. Jest używany do wyznaczania częstotliwości wzbudzenia f silnika. Także tworzy polaryzację kołową fal widzialnych w imponujący sposób, gdy fala stojąca jest oświetlana błyskami światła mającymi częstotliwość zbliżoną do standardowej fali. Dodatkowe wyznaczenie częstotliwości f umożliwia obliczenie prędkości fazowej c ciągu fal.
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.