P5.2.4 Widma absorpcyjne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.2.4.1 Widma absorpcyjne przyciemnianych próbek szkła

P5.2.4.2 Widma absorpcyjne kolorowych płynów

P5.2.4.3 Widma absorpcyjne przyciemnionych próbek szkła. Rejestracja i analiza przy pomocy spektrofotometru 

P5.2.4.4 Widma absorpcyjne i fluoroscencyjne kolorowych płynów. Rejestracja i analiza przy pomocy spektrofotometru.

P5.2.4.5 Widma absorpcji optycznej PMMA. Rejestracja i analiza przy pomocy spektrofotometru.

 

Kolory postrzegane podczas patrzenia przez kolorowe szkło lub płyny są tworzone przez przesyłane składowe barw spektralnych.

W doświadczeniu P5.2.4.1, światło przechodzące przez kolorowe kawałki szkła z lampy żarowej jest oglądane przez pryzmat Amiciego i porównywane z ciągłym widmem światła lampy. Oryginalne, widmo ciągłe z kontinuum barw widmowych zanika. Pozostaje pasmo ze składowymi kolorów filtra.

 

W doświadczeniu P5.2.4.2, światło przechodzące przez kolorowe ciecze z lampy żarowej oglądane jest przez pryzmat Amiciego i porównywane z ciągłym widmem światła lampy. Oryginalne, widmo ciągłe z kontinuum barw widmowych zanika. Pozostaje pasmo ze składowymi kolorów cieczy.

W doświadczeniu P5.2.4.3, światło z lampy żarowej przechodzące przez kolorowe kawałki szkła jest rejestrowane za pomocą spektrometru i porównywane z ciągłym widmem lampy żarowej. Oryginalne, widmo ciągłe z kontinuum barw widmowych zanika. Pozostaje pasmo z kolorami składowymi filtra. Obliczany jest współczynnik przejścia i gęstość optyczna kolorowych kawałków szkła.

W doświadczeniu P5.2.4.4, światło lampy żarowej przechodzące przez kolorową ciecz jest rejestrowane za pomocą spektrometru.

Rejestrowana jest fluorescencja kolorowej cieczy pod kątem prostym. Filtr niebieski jest użyty do wyraźnego oddzielenia fluorescencji i rozpraszania światła. Oba widma absorpcji i fluorescencji są porównywane z ciągłym widmem lampy żarowej.

 

W doświadczeniu P5.2.4.5, światło przechodzące przez światłowód jest rejestrowane za pomocą kompaktowego spektrometru. Nadtony wyższego rzędu oscylacji cząsteczkowych tworzą zakresy widmowe wysokiej absorpcji, pomiędzy pozostawiając zakresy wysokiej transmisji, tzw. “okna optyczne”.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.