Wyświetlanie 1–12 z 31 wyników

 • P5.8.5 Zastosowania techniczne – Leybold

    P5.8.5.1 Dopplerowski anemometr laserowy oraz CASSY   W wielu aplikacjach technicznych specjalne właściwości laserów, takie jak wysoka przestrzenna i czasowa koherencja, mała szerokość spektralna i mała rozbieżność wiązki są używane. Laserowa anemometria Dopplera jest bezkontaktową metodą pomiaru optycznego pozwalająca na uzyskanie prędkości przepływu (ciecz, gaz). W doświadczeniu P5.8.5.1 składany jest laserowy anemometr Dopplera. Pomiary…

 • P5.8.1 Laser helowo-neonowy – Leybold

    P5.8.1.1 Konfiguracja lasera helowo-neonowego P5.8.1.2 Pomiar długości fali , polaryzacja oraz profil wiązki promieni P5.8.1.3 Określanie średnicy wiązki promieni wewnątrz wzmacniacza P5.8.1.4 Zależność mocy wyjściowej od położenia rury laserowej wewnątrz wzmacniacza P5.8.1.5 Warunki stabilności rezonatora optycznego P5.8.1.6 Różne tryby poprzecznego wzbudzania P5.8.1.7 Badanie profilu wiązki promieni   Laser He-Ne jest typem lasera gazowego. Ośrodkiem wzmocnienia…

 • P5.7.2 Spektrometr siatkowy – Leybold

    P5.7.2.1 Pomiar linii widma gazów obojętnych i oparów metali za pomocą spektrometru pryzmatycznego P5.7.2.2 Podłączenie spektrometru siatkowego w celu pomiaru krzywych transmisji P5.7.2.3 Podłączenie spektrometru siatkowego w celu pomiaru linii widmowych P5.7.2.4 Oznaczanie stałej dyfrakcyjnej dla siatki hologramowej z zamontowanym laserem He-Ne P5.7.2.5 Badanie widma lampy ksenonowej z siatką hologramową   Aby stworzyć spektrometr dyfrakcyjny, kopia…

 • P5.7.1 Spektrometr pryzmatyczny – Leybold

    P5.7.1.1 Pomiar linii widma gazów obojętnych i oparów metali za pomocą spektrometru pryzmatycznego   Abu złożyć spektrometr pryzmatyczny, pryzmat ze szkła flintowego jest umieszczany na podstawie pryzmatu goniometru. Światło badanego źródła światła przechodzi rozbieżnie przez kolimator i pada na pryzmat jako równoległa wiązka światła. Układ wykorzystuje zależność długości fali współczynnika załamania szkła pryzmatu: światło jest…

 • P5.6.3 Pomiary elektrycznie modulowanego sygnału – Leybold

    P5.6.3.1 Określenie prędkości światła za pomocą okresowego sygnału świetlnego na krótkim dystansie pomiarowym. P5.6.3.2 Określanie prędkości światła w różnych materiałach. P5.6.3.3 Określenie prędkości światła za pomocą okresowego sygnału świetlnego wysyłanego na krótką odległość. Pomiar za pomocą laserowego czujnika ruchu S oraz CASSY. P5.6.3.4 Określanie prędkości światła różnych rozchodzących się mediów. Pomiar za pomocą laserowego czujnika…

 • P5.6.2 Pomiar światła pulsującego – Leybold

    P5.6.2.1 Określanie prędkości światła w powietrzu na podstawie drogi oraz czasu  przesyłu światła pulsującego. P5.6.2.2 Określanie prędkości rozprzestrzeniania się impulsów napięciowych w przewodach koncentrycznych   Przyrząd do pomiaru prędkości światła emituje impulsy o szerokości impulsu około 20 ns. Po przebyciu znanej odległości pomiarowej w obu kierunkach, impulsy światła są przetwarzane na impulsy napięcia do obserwacji…

 • P5.6.1 Pomiar metodą Foucaulta/Michelsona – Leybold

    P5.6.1.1 Określenie prędkości światła za pomocą obrotowego lustra według metody Foucaulta/ Michelsona. Pomiar przesunięcia obrazu w funkcji prędkości obrotowej lustra. P5.6.1.2 Określenie prędkości światła za pomocą obrotowego lustra według metody Foucaulta/ Michelsona. Pomiar przesunięcia obrazu dla największej prędkości obrotowej lustra.   Pomiar prędkości światła za pomocą metody obrotowych luster  wykorzystuje pojęcie przez L. Foucault w…

 • P5.5.2 Prawa promieniowania – Leybold

    P5.5.2.1 Prawo Stefana-Boltzmanna: pomiar natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego w funkcji temperatury P5.5.2.2 Prawo Stefana-Boltzmanna: pomiar natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego w funkcji temperatury. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY P5.5.2.3 Potwierdzenie praw promieniowania za pomocą sześcianu Lesliego   Całkowita moc promieniowania MB ciała doskonale czarnego wzrasta proporcjonalnie do czwartej potęgi jego temperatury bezwzględnej T…

 • P5.5.1 Wartości i metody pomiarowe inżynierii oświetlenia – Leybold

    P5.5.1.1 Określanie gęstości strumienia promieniowania oraz natężenia światła lampy halogenowej P5.5.1.2 Określanie natężenia światła w funkcji odległości od źródła. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY P5.5.1.3 Sprawdzenie prawa promieniowania Lamberta   Dwa typy wielkości używane są do określnie jasności źródeł światła: wielkości odnoszące się do fizyki radiacji, opisujące energię radiacji w zakresie pomiarów oraz…

 • P5.4.6 Efekt Faradaya – Leybold

    P5.4.6.1 Efekt Faradaya: ustalanie stałej szkła krzemowego w funkcji  długości fali   Przezroczyste materiały izotropowe stają się optycznie czynne w polu magnetycznym; innymi słowy, płaszczyzna polaryzacji liniowo spolaryzowanego światła obraca się podczas przechodzenia przez materiał. M. Faraday odkrył ten efekt w 1845 podczas poszukiwania zależności pomiędzy zjawiskami magnetycznymi i optycznymi. Kąt rotacji optycznej płaszczyzny…

 • P5.4.5 Efekt Pockelsa – Leybold

    P5.4.5.1 Demonstracja zjawiska Pockelsa na konoskopowej ścieżce promienia P5.4.5.2 Efekt Pockelsa : przekazywanie informacji za pomocą modulowanego światła   Wystąpienie dwójłomności i zmiana istniejącej dwójłomności w polu elektrycznym jako funkcja liniowa natężenia pola elektrycznego jest znane jako efekt Pockels’a. W kategorii zjawisk widzialnych, jest związany z efektem Kerra. Jednakże, z powodu liniowej zależności od…

 • P5.4.4 Zjawisko Kerra – Leybold

    P5.4.4.1 Badanie zjawiska Kerra w nitrobenzenie   W 1875 roku, J. Kerr odkrył, że pola elektryczne powodują dwójłomność w substancjach izotropowych. Dwójłomność wzrasta do kwadratu z natężeniem pola elektrycznego. Z powodu symetrii, oś optyczna dwójłomności leży w kierunku pola elektrycznego. Normalny współczynnik załamania substancji jest zmieniony na ne dla kierunku oscylacji równoległy do zastosowanego…