Wyświetlanie 1–12 z 48 wyników

 • P3.9.3 Promienie katodowe i kanalikowe – Leybold

    P3.9.3.1 Magnetyczne odchylanie promieni katodowych i kanalikowych   Promienie katodowe i kanalikowe mogą być obserwowane w gazowej lampie wyładowczej, zawierającej tylko ciśnienie szczątkowe mniejsze niż 0.1 mbar. Gdy przyłożone zostaje wysokie napięcie coraz więcej elektronów jest uwalnianych z gazu szczątkowego w trakcie zderzenia z katodą. Elektrony poruszają się do anody praktycznie bez przeszkód i…

 • P3.9.2 Wyładowania w gazie przy zmniejszonym ciśnieniu – Leybold

    P3.9.2.1 Badanie samoistnego wyładowania gazowego w powietrzu jako funkcji ciśnienia Wyładowanie jarzeniowe jest specjalną formą wyładowania w gazie. Utrzymuje się przy niskich ciśnieniach względnie małym prądem, gęstością i jest połączony ze zjawiskiem świetlnym. Badanie tego zjawiska zapewnia podstawowy wzgląd w strukturę atomu. W doświadczeniu P3.9.2.1, cylindryczna szklana rura jest połączona do pompy próżniowej i…

 • P3.9.1 Wyładowanie samoistne i niesamoistne – Leybold

    P3.9.1.1 Wyładowanie niesamoistne  w gazach: porównanie pomiędzy przesyłaniem ładunku w triodzie gazowej oraz triodzie o wysokiej próżni. P3.9.1.2 Zapłon i wygaszenie samoistnego wyładowania w gazie   Gaz staje się elektrycznie przewodzący, tj. występuje wyładowanie w gazie, gdy wystarczająca liczba jonów lub wolnych elektronów jako nośników ładunków jest obecna w gazie. Wraz z rekombinacją nośników ładunków ze…

 • P3.8.5 Lampa Thompsona – Leybold

    P3.8.5.1 Badanie ugięcia toru elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym P3.8.5.2 Montowanie filtra prędkości (filtra Wiena) w celu określenia właściwego ładunku elektronu   W lampie Thomsona, elektrony przechodzą przez szczelinę za anodą i padają na ekran fluoroscencyjny umieszczony pod kątem na ścieżce elektronów. Kondensator płytkowy jest montowany na otwarciu przesłony szczelinowej, który może elektrostatycznie odchylić pionowo…

 • P3.8.4 Lampa Perrina – Leybold

    P3.8.4.1 Emisja gorącej katody w próżni: Ustalenie biegunowości i oszacowanie ilości emitowanych nośników ładunku P3.8.4.2 Tworzenie krzywych Lissajou poprzez ugięcie elektronów przecinających pole magnetyczne P3.8.4.3 Tworzenie krzywych Lissajou poprzez ugięcie elektronów przechodzących równolegle przez pole elektryczne i magnetyczne.   W lampie Perrina, elektrony są przyspieszane przez anodę z przesłoną otworkową na ekran fluoroscencyjny. Płytki odchylające…

 • P3.8.3 Lampa z krzyżem maltańskim – Leybold

    P3.8.3.1 Prezentacja liniowej propagacji elektronów w przestrzeni swobodnego pola P3.8.3.2 Ugięcie elektronów w osiowym polu magnetycznym   W lampie z krzyżem maltańskim elektrony są przyspieszane przez anodę na ekran fluoroscencyjny, gdzie mogą być obserwowane jako zjawisko luminescencyjne. Krzyż maltański jest ustawiony pomiędzy anodą i ekranem fluoroscencyjnym i jego cień może być widoczny na ekranie….

 • P3.8.2 Trioda tunelowa – Leybold

    P3.8.2.1 Rejestracja polowej charakterystyki triody tunelowej P3.8.2.2 Wzmacnianie napięcia za pomocą triody tunelowej   W triodzie próżniowej, elektrony przechodzą przez oczko siatki w ich drodze z katody do anody. Gdy ujemne napięcie UG jest przyłożone do siatki, prąd emisji IA do anody jest zredukowany; Dodatnie napięcie sieci zwiększa prąd anody. Innymi słowy, prąd anody może…

 • P3.8.1 Dioda tunelowa – Leybold

  P3.8.1.1 Rejestracja charakterystyki diody tunelowej P3.8.1.2 Prostowanie półfali za pomocą diody tunelowej Dioda próżniowa składa się z dwóch elektrod: podgrzewanej katody, emitującej elektrony dzięki termoemisji oraz anody. Dodatni potencjał pomiędzy anodą i katodą generuje emisję prądu do anody, przenoszonego przez wolne elektrony. Jeśli ten potencjał jest zbyt niski, prąd emisji jest zatrzymywany przez ładunek przestrzenny emitowanych…

 • P3.7.6 Charakterystyka kierunkowa promieniowania dipola – Leybold

  P3.7.6.1 Charakterystyka kierunkowa anteny helikalnej. Rejestracja mierzonych wartości ręcznie. P3.7.6.2 Charakterystyka kierunkowa anteny Yagi. Rejestracja mierzonych wartości ręcznie P3.7.6.3 Charakterystyka kierunkowa anteny helikalnej. Rejestracja ręczna mierzonych wartości za pomocą komputera P3.7.6.4 Charakterystyka kierunkowa anteny Yagi. Rejestracja ręczna mierzonych wartości za pomocą komputera Anteny kierunkowe promieniują większą część energii elektromagnetycznej w określonym kierunku i/lub są najbardziej czułe…

 • P3.7.5 Propagacja mikrofal wzdłuż linii – Leybold

  P3.7.5.1 Kierowanie mikrofal wzdłuż linii Lechera P3.7.5.2 Prezentacja jakościowa kierowania mikrofal wzdłuż falowodu metalowego P3.7.5.3 Ustalenie stałego stosunku prostokątnego falowodu do zmiennego współczynnika odbicia. Aby zminimalizować straty przesyłowe przy dużych odległościach, mikrofale mogą być także przesyłane wzdłuż linii. Do tego zastosowania, najczęściej wykorzystywane są metalowe falowody; linie Lechera, składające się z dwóch równoległych przewodów są mniej…

 • P3.7.4 Mikrofale – Leybold

    P3.7.4.1 Charakterystyka kierunkowa i polaryzacja mikrofal z przodu anteny z tubą P3.7.4.2 Pochłanianie mikrofal P3.7.4.3 Interferencja mikrofal P3.7.4.4 Dyfrakcja mikrofal P3.7.4.5 Refrakcja mikrofal P3.7.4.6 Całkowite odbicie mikrofal Doświadczenie P3.7.4.1 bada orientację i polaryzację pola mikrofalowego przed promieniującą anteną tubową. Tutaj, pole przed anteną tubową jest mierzone punkt po punkcie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym za…

 • P3.7.3 Zasięg propagacji fal decymetrowych wzdłuż linii – Leybold

    P3.7.3.1 Ustalenie maksymalnych wartości prądu i napięcia na linii Lechera. P3.7.3.2 Badanie prądu i napięcia na linii Lechera z pętlą dipola.   E. Lecher (1890) pierwszy zasugerował użycie dwóch równoległych przewodów do kierunkowej transmisji fal elektromagnetycznych. Za pomocą linii Lechera, jak są dzisiaj znane, fale elektromagnetyczne mogą być transmitowane do dowolnego punktu w przestrzeni. Są…