Wyświetlanie 1–12 z 14 wyników

 • Modułowy zestaw do nauki fizyki i podstaw inżynierii Armfield – seria EF

  Modułowy zestaw do nauki fizyki i podstaw inżynierii Armfield – seria EF Niewielkich rozmiarów system modułowy do nauki inżynierii wykorzystujący tace zainstalowane na uniwersalnej ramie. Możliwość przenoszenia systemu z pomieszczenia do pomieszczenia za pomocą wózka. Modułowy system bazujący na tacach oraz wielofunkcyjną jednostką bazową. To idealne rozwiązanie dla uczniów, pozwalające im na prowadzenie samodzielnych badań…

 • P7.5.1 Rentgenowska analiza fluorescencji – Leybold

  Rentgenowska analiza fluorescencji  Gdy dwa druty metalowe o różnych energiach Fermiego EF stykają się, elektrony poruszają się z jednego na drugi. Metal o niższej funkcji pracy elektronicznej WA emituje elektrony i staje się dodatni. Transfer nie kończy się do momentu osiągnięcia napięcia stykowego U= WA, 1 – WA, 2 e: ładunek elementarny Jeśli druty są połączone…

 • P7.4.1 Skaningowy mikroskop tunelowy – Leybold

  Skaningowy mikroskop tunelowy Skaningowy mikroskop tunelowy został opracowany w latach 1980 przez G. Binniga i H. Rohrera. Wykorzystuje cienkie ostrze metalowej jako miejscową sondę; sonda jest przysuwana tak blisko do elektrycznie przewodzącej próbki, że elektrony “tunelują” z ostrza do próbki z powodu zjawisk mechaniki kwantowej. Gdy pole elektryczne jest przyłożone pomiędzy ostrze i próbkę, możliwy…

 • P7.3.2 Histereza ferromagnetyczna – Leybold

  Histereza ferromagnetyczna W ferromagnetyku, indukcja magnetycznaosiąga wartość nasycenia Bs wraz ze wzrostem natężenia pola magnetycznego H. Przenikalność elektryczna względna µr ferromagnetyka zależy od natężenia pola magnetycznego H oraz także od uprzedniego zastosowania magnetycznego ferromagnetyka. Zatem, powszechnie przedstawia się indukcję magnetyczną B w formie krzywej histerezy jako funkcję narastającego i opadającego natężenia pola magnetycznego H. Krzywa…

 • P7.3.1 Dia-, para- oraz ferromagnetyzm – Leybold

  Dia-, para- oraz ferromagnetyzm Diamagnetyzm jest zjawiskiem, w którym zewnętrzne pole magnetyczne powoduje magnesowanie substancji, które jest przeciwne do zastosowanego pola magnetycznego zgodnie z prawem Lenz‘a. Tym samym, w niejednorodnym polu magnetycznym, siła działa na substancje diamagnetyczną w kierunku malejącego pola magnetycznego. Materiały paramagnetyczne mają stały moment magnetyczny, który jest ustawiany przez zewnętrzne pole magnetyczne….

 • P7.2.6 Nadprzewodnictwo – Leybold

  Nadprzewodnictwo W 1986, K. A. Müller i J. G. Bednorz z powodzeniem zademonstrowali, że związek YBa 2Cu3O7 staje się nadprzewodzący w temperaturze dużo wyższej niż znanej w tamtych czasach. Od tego czasu, wiele wysokotemperaturowych nadprzewodników zostało odkrytych, które mogą być schłodzone do temperatury przejścia za pomocą płynnego azotu. Jak wszystkie nadprzewodniki, wysokotemperaturowe nadprzewodniki nie mają…

 • P7.2.5 Termoelektryczność – Leybold

  Termoelektryczność Kiedy dwa metalowe druty o różnych energiach Fermiego EF dotykają się, elektrony przemieszczają się od jednego do drugiego. Metal o niższej funkcji pracy elektronicznej WA emituje elektrony i staje się dodatni. Transfer nie zatrzymuje się, dopóki nie zostanie osiągnięte napięcie kontaktowe. Jeśli przewody są połączone w taki sposób, że stykają się na obu końcach,…

 • P7.2.4 Luminescencja – Leybold

  Luminescencja Luminescencja jest emisją światła następującą po absorpcji energii. Energia ta może być transmitowana w formie np. wysokoenergetycznych elektronów lub fotonów mających energię większą niż emitowanych fotonów. Zależnie od typu rozpadu, rozróżniamy pomiędzy fluorescencją i fosforescencją. We fluorescencji, emisja fotonów zanika wykładniczo, bardzo gwałtownie gdy wzbudzenie zostaje wyłączone (tj. ok. 10 -8 s). Fosforescencja z drugiej…

 • P7.2.3 Fotoprzewodnictwo – Leybold

  Fotoprzewodnictwo Przewodnictwo elektryczne w ciałach stałych Zależność temperaturowa rezystywności ρ jest prostym testem dla modeli Przewodności elektrycznej przewodników i półprzewodników. W przewodnikach elektrycznych, ρ wzrasta wraz z temperaturą jako, że zderzenia quasi-swobodnych elektronów z pasma przewodzenia z atomami przewodnika odgrywają coraz większe znaczenie. W półprzewodnikach z drugiej strony, rezystywność zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury…

 • P7.2.2 Przewodnictwo elektryczne w ciałach stałych – Leybold

  Przewodnictwo elektryczne w ciałach stałych Zależność temperaturowa rezystywności ρ jest prostym testem dla modeli Przewodności elektrycznej przewodników i półprzewodników. W przewodnikach elektrycznych, ρ wzrasta wraz z temperaturą jako, że zderzenia quasi-swobodnych elektronów z pasma przewodzenia z atomami przewodnika odgrywają coraz większe znaczenie. W półprzewodnikach z drugiej strony, rezystywność zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury jako,…

 • P7.2.1 Efekt Halla – Leybold

  Zestaw doświadczalny do badania efektu Halla W przypadku przewodników elektrycznych lub półprzewodników w polu magnetycznym B, przez który przepływa prąd I prostopadle do pola magnetycznego, w wyniku efektu Halla otrzymywana jest różnica potencjałów elektrycznych Współczynnik Halla zależy od zagęszczenia n i p elektronów i dziur, jak również ich mobilności µn i µp, i tym samym…

 • P7.1.4 Elastyczne i plastyczne odkształcenia – Leybold

  Elastyczne i plastyczne odkształcenia P7.1.4.1 Badanie elastycznego i plastycznego wydłużania prętów P.7.1.4.2 Badanie elastycznego i plastycznego wydłużania prętów. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY Kształt substancji krystalicznej jest zmieniony gdy przyłożona zostaje siła. Mówimy o zachowaniu sprężystym gdy ciało stałe przyjmuje swoją oryginalną postać po zaprzestaniu działania siły. Gdy siła przekracza limit sprężystości, ciało zostaje odkształcone…