Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

  • Kurs technika odbiorników RX433 nr kat. 7007201- COM3LAB

    Kurs technika odbiorników RX433 Kurs rozszerzający do kursu 70071 COM3LAB TX433 Technologia nadawcza. Kurs ten zawiera podstawy i zastosowania technologii odbioru radiowego i technologii demodulacji analogowej. Eksperymenty wykonuje się z płytką nadajnika i odbiornika. Kurs składa się z płytki eksperymentalnej z różnymi obwodami do montażu w jednostce głównej. Tematy Koncepcje odbiorników Techniki pomiarowe Wyrównywanie dźwięku…

  • Kurs technika modemów nr kat. 7007401 – COM3LAB

    Kurs technika modemów Kurs dotyczący podstaw i zastosowań sygnałów z kluczem przesuwnym i modemów, składający się z płyty eksperymentalnej z różnymi obwodami do montażu w jednostce nadrzędnej. Tematy kursu: Wstęp Kluczowanie z przesunięciem amplitudy (ASK) Kluczowanie z przesunięciem częstotliwości 2-fazowe kluczowanie z przesunięciem (2PSK) 4-fazowe kluczowanie z przesunięciem (4PSK) Kodowanie różnicy faz Sygnały z kluczem…

  • Technik teleinformatyk – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 ? 2020

    Wymagane pracownie dla zawodu: K1. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3. Montaż i eksploatacja sieci rozległych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia elektrotechniki i elektroniki Pracownia urządzeń techniki komputerowej Pracownia dostępowych urządzeń teleinformatycznych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia administrowania…