Wyświetlanie 1–12 z 40 wyników

 • P6.6.1 Optyka kwantowa – Leybold

    P6.6.1.1 Gumka kwantowa   Optyka kwantowa jest obszarem badań w fizyce zajmującym się zastosowaniem mechaniki kwantowej do zjawisk z udziałem światła i jego interakcją z materią. Podstawową zasadą mechaniki kwantowej jest komplementarność: każdy obiekt mechaniki kwantowej ma własności falowe i cząsteczkowe.   W doświadczeniu P6.6.1.1 budowany jest analogowe doświadczenie gumki kwantowej. Pokazuje komplementarność informacji…

 • P6.5.6 Zjawisko Comptona – Leybold

    P6.5.6.1 Obserwacje ilościowe zjawiska Comptona   W zjawisku Comptona, foton przenosi część energii E0 i liniowy pęd do swobodnych elektronów poprzez zderzenia sprężyste. Tutaj, prawa zachowania energii i pędu ma zastosowanie tak jak przy zderzeniu dwóch ciał w mechanice. Energia i liniowy pęd   p =   rozproszonych fotonów pod kątek rozpraszania J. Skuteczny…

 • P6.5.5 Spektroskopia promieniowania gamma – Leybold

    P6.5.5.1 Wykrywanie promieniowania gamma za pomocą licznika scyntylacyjnego P6.5.5.2 Rejestracja i kalibracja widma promieniowania gamma P6.5.5.3 Absorpcja promieniowania P6.5.5.4 Identyfikacja oraz określenie aktywności radioaktywnych próbek P6.5.5.5 Rejestracja widma beta za pomocą licznika scyntylacyjnego P6.5.5.6 Przypadkowa oraz kątowa współzależność promieniowania gamma-gamma podczas rozpadu pozytronowego. P6.5.5.7 Przypadki przy promieniowaniu gamma podczas rozpadu kobaltu Spektrum g zarejestrowane za pomocą…

 • P6.5.4 Spektroskopia promieniowania alfa – Leybold

    P6.5.4.1 Spektroskopia promieniowania a radioaktywnych próbek P6.5.4.2 Określenie utraty energii promieniowania w powietrzu P6.5.4.3 Określenie utraty energii promieniowania w aluminium i złocie P6.5.4.4 Określenie wieku przy użyciu próbki izotopu Ra-226    Do około 1930, energia promieni była charakteryzowana pod względem ich zakresu w powietrzu. Przykładowo, cząstka o 5.3 MeV (Po-210) ma zakres 3.84 cm. Dzisiaj,…

 • P6.5.3 Magnetyczny rezonans jądrowy – Leybold

    P6.5.3.1 Magnetyczny rezonans jądrowy w polistyrenie, glicerynie i teflonie.   Moment magnetyczny jądra spowodowany przez spin jądra atomowego I przyjmuje stanu energii  w polu magnetycznym B. Gdy wysokoczęstotliwościowe pole magnetyczne z częstotliwością n jest przyłożone prostopadle do pierwszego pola magnetycznego, wzbudza przejście pomiędzy sąsiednimi stanami energii, gdy spełniają one warunek rezonansowy   h ·…

 • P6.5.2 Rozpraszanie Rutherforda – Leybold

    P6.5.2.1 Rozpraszanie Rutherforda: pomiar szybkości rozpraszania w funkcji kąta rozpraszania i liczby atomowej.   Fakt, iż atom jest “w większości pusta przestrzenią” został potwierdzony przez Rutherforda, Geigera i Marsdena w jednym z doświadczeń o największym znaczeniu w historii fizyki. Spowodowali, że równoległa wiązka cząstek α padała na niezwykle cienką folię złota. Odkryli, że większość…

 • P6.5.1 Demonstrowanie ścieżek cząstek – Leybold

    P6.5.1.1 Demonstrowanie ścieżek cząstek w mgłowej komorze Wilsona.   W komorze mgłowej Wilsona, nasycona mieszanina powietrza, wody i oparów alkoholu na krótko przyjmuje stan przesycenia z powodu rozprężania adiabatycznego. Para przesycona skrapla się gwałtownie tworząc małe krople mgły. Jony, które są utworzone np. poprzez zderzenia cząsteczek i molekuł gazu w komorze mgłowej, są szczególnie skutecznymi…

 • P6.4.4 Tłumienie promieniowania alfa, beta oraz gamma

    P6.4.4.2 Tłumienie promieniowania beta przy przejściu przez materię P6.4.4.3 Potwierdzenie prawa odwróconego kwadratu odległości promieniowania beta P6.4.4.4 Absorpcja promieniowania gamma przez materię.   Wysokoenergetyczna cząsteczka a i b uwalnia tylko część swojej energii podczas zderzenia z atomem absorbera. Z tego powodu, wymagane jest wystąpienie wielu kolizji do całkowitego rozpadu cząsteczki. Zakres R  zależy od początkowej…

 • P6.4.3 Rozpad promieniotwórczy i okres półtrwania – Leybold

    P6.4.3.3 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137. Rejestracja punkt po punkcie z zapisem krzywej P6.4.3.4 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137 – Rejestracja oraz analiza krzywej zaniku za pomocą CASSY Dla aktywności próbki radioaktywnej, możemy powiedzieć: Tutaj, N jest liczbą radioaktywnych jąder atomowych w czasie t. Nie jest możliwe przewidzenie kiedy poszczególne jądro atomowe ulegnie rozpadowi. Jednakże, z…

 • P6.4.2 Rozkład Poissona – Leybold

    P6.4.2.1 Statystyczne różnice w określaniu tempa liczenia   Dla każdej poszczególnej cząstki w próbce radioaktywnej, jest to kwestią przypadku czy ulegnie rozpadowi w danym czasie Dt. Prawdopodobieństwo, że dowolna cząstka rozłoży się w tym czasie jest bardzo niskie. Liczba cząstek n, które ulegną rozpadowi w czasie Dt pokazuje rozkład Poissona wokoło wartości średniej µ….

 • P6.4.1 Wykrywanie promieniowania – Leybold

    P6.4.1.1 Jonizacja powietrza za pomocą promieniowania P6.4.1.3 Demonstracja promieniowania radioaktywnego za pomocą licznika Geigera P6.4.1.4 Rejestracja charakterystyki licznika Geigera-Müllera    W 1895, H. Becquerel odkrył radioaktywność podczas badania soli uranu. Odkrył, że to emitowane promieniowanie zdolne jest do zadymienia światłoczułych płyt fotograficznych nawet przez czarny papier. Odkrył także, że promieniotwórczość ta jonizuje powietrze i może…

 • P6.3.8 Tomografia promieniami Rentgena – Leybold

  P6.3.8.1 Pomiary i prezentacja tomografii komputerowej P6.3.8.2 Tomografia komputerowa prostych geometrycznych obiektów P6.3.8.4 Pomiar współczynnika pochłaniania w strukturalnych mediach za pomocą tomografii komputerowej P6.3.8.5 Tomografia komputerowa próbek biologicznych W 1972 pierwszy komputerowy tomograf został zbudowany przez Godfrey’a Hounsfield’a, który razem z Allanem Cormackiem, został nagrodzony Nagrodą Nobla w dziedzinie Fizjologii lub Medycyny w 1979. Podstawowym założeniem…