Wyświetlanie 1–12 z 128 wyników

 • Prosty przyrząd do wyważania – SD-5.12

  Prosty przyrząd do wyważania – SD-5.12 Przyrząd do prostych demonstracji i eksperymentów w wyważaniu współpłaszczyznowych systemów obrotowych. System obrotowy jest w zasadzie wałem osadzonym na łożyskach, podpartym na sztywnej ramie i napędzanym przez mały silnik elektryczny przymocowany do niej. Tarcza, do której mogą być przymocowane masy, jest sztywno przymocowana do wału.

 • Urządzenie do badania oscylacji skrętnych – SD-4.14

  Urządzenie do badania oscylacji skrętnych – SD-4.14 Może służyć do zilustrowania oscylacji skrętnych układów z jednym wirnikiem, z wieloma wirnikami i przekładnią. Składa się ze sztywnej ramy przenoszonej na łożyskach, sprężyny śrubowej do symulacji długich elastycznych wałów i tarcz o różnym momencie bezwładności. Zapewnione są również odpowiednie przekładnie o różnych rozmiarach. Pokazano je na opcjonalnej…

 • Urządzenie do badania swobodnych i wymuszonych drgań (wibracji) – SD-4.13A

  Urządzenie do badania swobodnych i wymuszonych drgań (wibracji) – SD-4.13A Rozszerza zakres demonstracji i eksperymentów, aby uwzględnić swobodne i wymuszone wibracje o jednym stopniu swobody z tłumieniem lepkości. W czasie badań można dokonać prostych korekt, a ruch masy można łatwo zaobserwować i zarejestrować na dwóch dostarczonych rejestratorach piór. Uniknięto tu zastosowania tak zwanych „czarnych skrzynek”,…

 • Proste urządzenie wibracyjne – SD-4.13

  Proste urządzenie wibracyjne – SD-4.13 Przeznaczone do użytku w sali wykładowej lub w laboratorium. Można przeprowadzić na nim demonstracje w celu zilustrowania swobodnych i tłumionych drgań prostego układu sprężyna-masa o jednym stopniu swobody i reakcji układu mechanicznego drugiego rzędu na 4-stopniowy sygnał wejściowy.

 • Urządzenie do testowania skrętu i zginania – SD-4.00

  Urządzenie do testowania skrętu i zginania – SD-4.00 SD-4.00 to urządzenie łączące dwa inne w celu testowania skrętu i zginania, do stosowania zarówno w ćwiczeniach laboratoryjnych ucznia, jak i w połączeniu z teoretyczną pracą nad skręcaniem i zginaniem. Jego rozmiar i waga umożliwia przenoszenie między różnymi klasami.

 • Urządzenie do badania cienkiej – SD-3.50A

  Urządzenie do badania cienkiej – SD-3.50A Urządzenie to umożliwia badanie naprężeń i odkształceń w cienkiej butli pod wpływem wewnętrznego ciśnienia. Cienkościenny cylinder ze stopu, podparty na kołysce, jest montowany na płycie podstawy razem z hydrauliczną pompą ręczną do utrzymania ciśnienia w układzie.

 • Urządzenie do badania ugięcia belki – SD-3.13

  Urządzenie do badania ugięcia belki – SD-3.13 Umożliwia przeprowadzanie eksperymentów na belkach swobodnie podpartych i wspornikowych w celu zbadania zależności między ugięciami i przyłożonymi obciążeniami. Umożliwia również badanie wpływu zmian długości i wielkości przekroju na ugięcie belki.

 • Stanowisko do rozpórek uniwersalnych – SD-3.12

  Stanowisko do rozpórek uniwersalnych – SD-3.12 Stanowisko do badania rozpórek uniwersalnych. Umożliwia przeprowadzenie serii testów w celu określenia obciążenia krytycznego dla rozpórek o różnych współczynnikach smukłości i warunkach mocowania na końcu. Można tu pomieścić rozpórki o odpowiednich długościach w zakresie od 400 do 800 mm. Mają one prostokątny przekrój poprzeczny, zapewniając w ten sposób, że…

 • Urządzenie do pomiaru momentu zginającego i siły ścinającej – DT-8.06

  Urządzenie do pomiaru momentu zginającego i siły ścinającej – DT-8.06 Urządzenie zaprojektowane do badań w laboratorium i klasie. Wykazuje doświadczalnie, że w wiązce podlegającej obciążeniom poprzecznym, w dowolnym jej odcinku: Siła ścinająca jest sumą algebraiczną składowych poprzecznych sił po jednej stronie przekroju Moment zginający jest sumą algebraiczną momentów sił po jednej stronie przekroju Dostarczany w…

 • Urządzenie do odchylania zakrzywionych prętów – DT-8.05

  Urządzenie do odchylania zakrzywionych prętów – DT-8.05 Kompaktowy przyrząd zaprojektowany został w celu umożliwienia uczniowi określenia przemieszczeń poziomych i pionowych na podstawie przeprowadzonych eksperymentów. Badanie odbywa się na swobodnym końcu różnych cienkich zakrzywionych prętów pod wpływem pojedynczych skoncentrowanych obciążeń. Pręty w przyrządzie są przymocowane do sztywnej podstawy za pomocą prostego bloku zaciskowego, który można zabezpieczyć…

 • Urządzenie z ramą portalową – DT-8.04

  Urządzenie z ramą portalową – DT-8.04 Badania praktyczne i teoretyczne w zakresie ugięć prostej prostokątnej ramy portalowej poddawanej zmiennym obciążeniom. Dostarczany w komplecie z masami Badania praktyczne i teoretyczne w zakresie ugięć prostej prostokątnej ramy portalowej poddawanej zmiennym obciążeniom. Dostarczany w komplecie z masami

 • Stanowisko z dwiema belkami łukowymi na zawiasach – DT-8.03

  Stanowisko z dwiema belkami łukowymi na zawiasach – DT-8.03 Stanowisko to umożliwia eksperymentalne określenie składowej poziomej ciągu oporowego prostej belki na dwóch zawiasach. Belka jest wsparta na rolkach łożysk kulkowych przymocowanych do każdego końca belki, a poziomy ruch swobodnego końca jest pokazywany przez czujnik zegarowy. Dzięki temu belkę można przywrócić do swojej pierwotnej nieobciążonej rozpiętości….