Wyświetlanie 1–12 z 23 wyników

 • P4.3.2 Sterowanie w obwodzie zamkniętym – Leybold

    P4.3.2.2 Sterowanie jasnością za pomocą CASSY P4.3.2.3 Sterowanie napięciem za pomocą CASSY      

 • P4.3.1 Sterowanie w otwartej pętli – Leybold

    P4.3.1.1 Montaż systemu sterowania sygnalizacją świetlną  P4.3.1.2 Montaż systemu kontroli oświetlenia klatek schodowych.   “Sterowanie” jest określeniem dowolnego procesu, w którym zmienne wejściowe układu wpływają na zmienne wyjściowe. Typ wpływu zależy od poszczególnego układu. W doświadczeniu P4.3.1.1, światło czerwone, żółte i zielone świateł drogowych jest sterowane cyklicznie za pomocą trzech krzywek napędzanych przez wspólny wał….

 • P4.2.2 Obwody wzmacniacza operacyjnego – Leybold

    P4.2.2.1 Niepodłączony wzmacniacz operacyjny (komparator) P4.2.2.2 Odwracający wzmacniacz operacyjny P4.2.2.3 Nieodwracający wzmacniacz operacyjny P4.2.2.4 Układ sumujący i odejmujący P4.2.2.5 Układ różniczkujący i całkujący   Wzmacniacz operacyjny jest ważnym komponentem analogowym we współczesnej elektronice. Początkowo zaprojektowany jako element obliczeniowy do komputerów analogowych, został wprowadzony do niezwykle szerokiego zakresu aplikacji jako wzmacniacz. Doświadczenie P4.2.2.1 pokazuje, że niepodłączony wzmacniacz…

 • P4.2.1 Wewnętrzna konstrukcja wzmacniacza operacyjnego – Leybold

  P4.2.1.1 Montaż zewnętrznego wzmacniacza operacyjnego jako obwodu tranzystora Wiele zastosowań elektronicznych wykazuje duże zapotrzebowanie na wzmacniacze. Idealna charakterystyka obejmuje nieskończoną rezystancję wejścia, nieskończenie wysokie wzmocnienie napięcia oraz napięcie wyjściowe niezależne od obciążenia i temperatury. Wymagania te mogą być spełnione w sposób zadowalający za pomocą wzmacniacza operacyjnego. W doświadczeniu P4.2.1.1, wzmacniacz operacyjny jest złożony z elementów…

 • P4.1.7 Optoelektronika – Leybold

  Eksperyment P4.1.7.2 demonstruje optyczną transmisję sygnałów elektrycznych generatora funkcyjnego do głośnika.

 • P4.1.6 Układy tranzystorowe – Leybold

    P4.1.6.1 Tranzystor jako wzmacniacz P4.1.6.2 Tranzystor jako przełącznik P4.1.6.3 Tranzystor jako generator fal sinusoidalnych (oscylator) P4.1.6.4 Tranzystor jako generator funkcyjny P4.1.6.5 Tranzystor polowy złączowy jako wzmacniacz P4.1.6.6 Tranzystor polowy złączowy jako przełącznik   Obwody tranzystorów są badane na podstawie wielu przykładów. Obejmują one podstawowe połączenia tranzystora jako wzmacniacz, fototranzystor lub przełącznik temperaturowy, oscylator mostka Wiena…

 • P4.1.5 Tranzystory – Leybold

    P4.1.5.1 Badanie właściwości diody w połączeniach tranzystorowych P4.1.5.2 Rejestracja charakterystyk tranzystora P4.1.5.3 Rejestracja charakterystyk tranzystora polowego złączowego.   Tranzystory są najważniejszymi komponentami półprzewodnikowymi w technologii obwodów elektronicznych. Rozróżniamy tranzystory bipolarne, w których elektrony i dziury są zaangażowane w przewodzenie prądu oraz tranzystory polowe, w których prąd jest przesyłany wyłącznie przez elektrony. Elektrody tranzystorów bipolarnych są…

 • P4.1.4 Układy diod – Leybold

    P4.1.4.1 Prostowanie prądu zmiennego za pomocą diod. P4.1.4.2 Ograniczanie napięcia przy pomocy diod-Z P4.1.4.3 Badanie polaryzacji przy pomocy diod świecących   Diody, diody Zenera (lub diody Z) oraz diody LED są użytkowane w dzisiejszych czasach praktycznie w każdym układzie elektronicznym. Doświadczenie P4.1.4.1 bada funkcję prostownika półokresowego i pełnookresowego w prostowaniu napięć AC. Prostownik półokresowy złożony…

 • P4.1.3 Diody – Leybold

    P4.1.3.1 Rejestracja charakterystyk aktualnego napięcia diod P4.1.3.2 Rejestracja charakterystyk aktualnego napięcia diod Zenera (diod-Z) P4.1.3.3 Rejestracja charakterystyk  aktualnego napięcia diod świecących (LED)   Praktycznie wszystkie aspekty technologii układów elektronicznych opierają się na komponentach półprzewodnikowych. Diody półprzewodnikowe są najprostszymi wśród nich. Składają się z półprzewodnikowego kryształu, w którym n-obszar przewodzący sąsiaduje z p-obszarem przewodzącym. Przechwycenie nośników…

 • P4.1.2 Specjalne oporniki – Leybold

    P4.1.2.1 Rejestracja charakterystyki prądowo-napięciowej żarówki. P4.1.2.2 Rejestracja charakterystyki prądowo-napięciowej waristora P4.1.2.3 Pomiar zależności temperatury od opornika NTC i PTC P4.1.2.4 Pomiar zależności światła od fotorezystorów   Wiele materiałów nie przewodzi napięcia i prądu proporcjonalnie do siebie. Ich rezystancja zależy od poziomu prądu. W aplikacjach technicznych elementy, których rezystancja zależy znacząco od temperatury, natężenia światła lub…

 • P4.1.1 Źródła napięcia i prądu – Leybold

    P4.1.1.1 Określenie rezystancji wewnętrznej baterii P4.1.1.2 Obsługa zasilacza prądu stałego jako źródła stałego prądu i stałego napięcia P4.1.1.3 Rejestracja charakterystyki napięcia baterii słonecznej jako funkcji napromieniowania.   Napięcie U0 generowane w źródle napięcia zwykle różny się od napięcia na zaciskach U mierzonych na złączach w momencie poboru prądu I ze źródła napięcia. Tym samym musi…

 • Generatory funkcyjne i sygnałowe | GWInstek

  Katalog produktów GWInstek: Karta katalogowa w j. polskim