P4.1.2 Specjalne oporniki – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P4.1.2.1 Rejestracja charakterystyki prądowo-napięciowej żarówki.

P4.1.2.2 Rejestracja charakterystyki prądowo-napięciowej waristora

P4.1.2.3 Pomiar zależności temperatury od opornika NTC i PTC

P4.1.2.4 Pomiar zależności światła od fotorezystorów

 

Wiele materiałów nie przewodzi napięcia i prądu proporcjonalnie do siebie. Ich rezystancja zależy od poziomu prądu. W aplikacjach technicznych elementy, których rezystancja zależy znacząco od temperatury, natężenia światła lub innej wielkości fizycznej są bardzo ważne.

W doświadczeniu P4.1.2.1, system akwizycji danych CASSY jest używany do rejestracji charakterystyk prąd-napięcie lampy żarowej. Wraz z nagrzewaniem się żarnika podczas przepływu prądu, jego rezystancja zależy od temperatury, różne charakterystyki są generowane, gdy prąd jest załączany i wyłączany. Charakterystyka zależy także od szybkości narastania napięcia dU/dt.

Doświadczenie P4.1.2.2 rejestruje charakterystykę prąd-napięcie warystora (rezystor zależny od napięcia). Jego charakterystyka jest nieliniowa w jego zakresie pracy. Przy większych prądach wchodzi w tzw. “zakres wzrostu“, w którym składowa omowa całkowitej rezystancji wzrasta.

Celem doświadczenia P4.1.2.3 jest pomiar charakterystyki temperaturowej termistora NTC i PTC. Poszczególne zmierzone wartości mogą być opisane za pomocą równań empirycznych, w których tylko znamionowa wartość R 0, temperatura odniesienia T0 i stała materiałowa pojawia się jako parametr.

 

Celem doświadczenia P4.1.2.4 jest charakterystyka fotorezystora CdS. Jego rezystancja zmienia się od ok. 100 W do ok. 10 MW, zależnie od jasności. Rezystancja jest mierzona w funkcji odległości od lampy żarowej oświetlającej fotorezystor.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.