Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

 • System pewnej identyfikacji kabli energetycznych Zestaw CI

  Identyfikacja kabli WN, SN i NN (bez napięcia) Jednoznaczna identyfikacja kabla WN, SN i NN przed przecięciem lub montażem jest zawsze najważniejszym zadaniem. Zła identyfikacja może stanowić zagrożenie dla montera. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ułatwienia jej został stworzony identyfikator kabli CI. System CI składa się z generatora impulsów prądu stałego CI TX oraz z…

 • System do pewnej identyfikacji kabli energetycznych CI LCI P-P

  Identyfikacja kabli WN, SN i NN (bez napięcia) Jednoznaczna identyfikacja kabla WN, SN i NN przed przecięciem lub montażem jest zawsze najważniejszym zadaniem. Zła identyfikacja może stanowić zagrożenie dla montera. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ułatwienia jej został stworzony identyfikator kabli CI. System CI składa się z generatora impulsów prądu stałego CI TX oraz z…

 • System do pewnej identyfikacji kabli energetycznych CI LCI

 • System do punktowej lokalizacji uszkodzeń powłok kabli energetycznych MMG 10

  Urządzenie MMG 10 przeznaczone jest do badań powłok izolacyjnych kabli wykonanych z PE lub PVC oraz do lokalizacji zwarć doziemnych kabli w izolacji z tworzyw sztucznych. Test przeprowadzany jest prądem stałym o napięciu do 10 kV z pomiarem prądu upływu w odniesieniu do długości kabla. Regulowany ogranicznik prądu pozwala kontrolować pomiar tak, by nie dopuścić…

 • System do punktowej lokalizacji uszkodzeń powłok kabli energetycznych MFM 10

  System pomiarowy MFM 10 służy do lokalizacji uszkodzeń powłok kabli energetycznych (NN, SN oraz WN)  z dwubiegunową metodą spadków napięć System pomiarowy umożliwia: testowanie lokalizację wstępną (mostek rezystancyjny) lokalizację punktową uszkodzeń powłok kabli (przy współpracy z odbiornikiem ESG NT) dopalenie przeprowadzenie próby napięciowej (do 10 kV, zegar wewnętrzny) raportowanie (wew. pamięć, gniazdo USB, oprogramowanie Easyport)…

 • Ręczny sygnalizator napięcia do wykrywania podziemnych kablowych sieci energetycznych Typ 950

  Charakterystyka i zastosowanie  Sygnalizator typ 950  jest ręcznym zasilanym  z baterii narzędziem do wykrywania przewodów elektrycznych, kabli i rur, które są ukryte w ziemi. Sygnalizator ręczny typ 950  jest niezbędny w budownictwie, geofizyce , wierceniu w oraz innych pracach ziemnych .Jego zastosowanie jest obowiązkowe budownictwie podczas rozpoznawania miejsca pod wykopy i inne prace związane z…