P6.4.1 Wykrywanie promieniowania – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.4.1.1 Jonizacja powietrza za pomocą promieniowania

P6.4.1.3 Demonstracja promieniowania radioaktywnego za pomocą licznika Geigera

P6.4.1.4 Rejestracja charakterystyki licznika Geigera-Müllera 

 

W 1895, H. Becquerel odkrył radioaktywność podczas badania soli uranu. Odkrył, że to emitowane promieniowanie zdolne jest do zadymienia światłoczułych płyt fotograficznych nawet przez czarny papier. Odkrył także, że promieniotwórczość ta jonizuje powietrze i może być identyfikowane poprzez ten efekt jonizujący.

W doświadczeniu P6.4.1.1, napięcie jest przyłożone pomiędzy dwie elektrody i powietrze między nimi jest jonizowane przez radioaktywność. Jony utworzone w ten sposób powodują transport ładunków, który może być wykryty za pomocą elektrometru jako amperomierza o wysokiej czułości.

Doświadczenie P6.4.1.3 używa licznika Geigera do wykrywania radioaktywności. Potencjał jest przyłożony pomiędzy pokrywę z otworem która służy za katodę i igłę służącą za anodę; potencjał ten ma wartość poniżej wartości progowej napięcia przebicia powietrza. W rezultacie, każda cząstka jonizująca podróżująca w tym polu inicjuje zderzenie wyładowcze.

Doświadczenie P6.4.1.4 rejestruje charakterystykę prąd-napięcie licznika Geigera-Müllera. Także tutaj, prąd wzrasta proporcjonalnie do napięcia dla niskich wartości napięcia, przed osiągnięciem wartości nasycenia zależącej od natężenia lub odległości próbki.

 
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.