P7.3.1 Dia-, para- oraz ferromagnetyzm – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Dia-, para- oraz ferromagnetyzm

Diamagnetyzm jest zjawiskiem, w którym zewnętrzne pole magnetyczne powoduje magnesowanie substancji, które jest przeciwne do zastosowanego pola magnetycznego zgodnie z prawem Lenz‘a. Tym samym, w niejednorodnym polu magnetycznym, siła działa na substancje diamagnetyczną w kierunku malejącego pola magnetycznego. Materiały paramagnetyczne mają stały moment magnetyczny, który jest ustawiany przez zewnętrzne pole magnetyczne. Magnesowanie występuje w kierunku zewnętrznego pola magnetycznego tak, że substancje są przyciągane w kierunku zwiększającego się natężenia pola. Substancje ferromagnetyczne w polu magnetycznym przyjmują bardzo wysokie magnesowanie, które jest większe o rzędy wielkości od substancji paramagnetycznych.

P7.3.1.1 Dia-, para- oraz ferromagnetyczne materiały w niejednorodnym polu magnetycznym

W doświadczeniu P7.3.1.1, trzy 9 mm pręty o różnym zachowaniu magnetycznym są zawieszone w silnie niejednorodnym polu magnetycznym tak, aby z łatwością obracały się, pozwalając na przyciąganie lub odpychanie przez pole magnetyczne w zależności od ich poszczególnych własności magnetycznych.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.