P6.3.7 Zjawisko Comptona przy promieniowaniu Rentgena – Leyblod

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.3.7.1 Zjawisko Comptona: weryfikowanie strat energii rozproszonego kwantu promieni rentgenowskich.

P6.3.7.2 Zjawisko Comptona : Pomiar energii rozproszonych fotonów w funkcji kąta rozproszenia.

 

W czasie (początki 1920), gdy cząsteczkowa natura światła (fotony) sugerowana przez efekt fotoelektryczny była debatowana, doświadczenie Comptona – rozproszenie promieni X na słabo związanych elektronach, w 1923 roku dało kolejny dowód na cząsteczkowe zachowanie promieni X w tym procesie.

Compton badał rozpraszanie promieni X przechodzących przez materię. Zgodnie z fizyką klasyczną częstotliwość promieniowania nie powinna zostać zmieniona przez proces rozproszenia. Jednakże, A. H. Compton zaobserwował zmianę częstotliwości rozproszonych promieni X. Zinterpretował to w modelu cząsteczkowym jako zderzenie fotonów promieniowania X i elektronów materiału rozpraszającego. Przyjmując zachowanie całkowitej energii i pędu, energia jest przenoszona z fotonów na elektrony, więc energia rozproszonych fotonów zależy od kąta rozpraszania J.

Doświadczenie P6.3.7.1 weryfikuje przesunięcie Comptona za pomocą licznika okienkowego. Zmiana częstotliwości lub długości fali spowodowana przez proces rozpraszania jest widoczna jako zmiana tłumienia absorbera, który jest umieszczony z przodu lub z tyłu ciała rozpraszającego.

 

Celem doświadczenia P6.3.7.2 jest bezpośrednie zarejestrowanie spektrum energii rozpraszanych promieni X za pomocą detektora energii promieniowania X w funkcji kąta rozpraszania J. Energia E(J) rozpraszanych fotonów pod różnymi kątami jest wyznaczana i porównywana z obliczoną energią otrzymaną z zachowania energii i pędu za pomocą relatywistycznych wyrażeń dla energii:

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.