Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.3.5 Interferometr Mach-Zehndera – Leybold

      P5.3.5.1 Konfigurowanie interferometru Mach-Zehndera na płycie z laserem optycznym P5.3.5.2 Pomiar współczynnika odbicia w powietrzu za pomocą interferometru Mach-Zehndera   W interferometrze Macha-Zehndera, element optyczny dzieli koherentną wiązkę światła na dwie części. Składowe wiązki są odbijane przez zwierciadła i ostatecznie rekombinowane. Jako, że dwie składowe wiązki maja stałą zależność fazową między sobą, obraz interferencyjny występuje…