P3.2.4 Obwody z elektrycznymi urządzeniami pomiarowymi – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.2.4.1 Amperomierz jako omowy opornik w obwodzie

P3.2.4.2 Woltomierz jako omowy opornik w obwodzie

 
Jednym ważnym skutkiem praw Kirchhoff’a jest wpływ rezystancji wewnętrznej elektrycznego przyrządu pomiarowego na odpowiednio pomiar prądu lub napięcia. Zatem, amperomierz zwiększa całkowitą rezystancję obwodu o wielkość własnej rezystancji wewnętrznej i tym samym mierzy prąd, który jest zbyt niski gdy tylko rezystancja wewnętrzna znajduje się powyżej pomijalnego poziomu. Woltomierz mierzy wartość napięcia, która jest zbyt niska gdy jego rezystancja wewnętrzna nie jest wystarczająco wysoka w odniesieniu rezystancji, na której badany jest spadek napięcia.
 
W doświadczeniu P3.2.4.1, wewnętrzna rezystancja amperomierza jest wyznaczana poprzez pomiar napięcia odkładającego się na amperomierzu podczas pomiaru prądu. Jest następnie pokazane, że odchylenie wskaźnika amperomierza jest redukowane o połowę lub prądowy zakres pomiarowy jest dwukrotnie zwiększony poprzez podłączenie drugiego rezystora, równego rezystancji wewnętrznej, równolegle do amperomierza.
 
Doświadczenie P3.2.4.2 wyznacza rezystancję wewnętrzną woltomierza poprzez pomiar prądu przepływający przez niego. W tym doświadczeniu, zakres pomiarowy jest rozszerzony poprzez podłączenie drugiego rezystora o wartości równej rezystancji wewnętrznej seregowo z woltomierzem.
 
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.