P3.3.1 Podstawowe ćwiczenia magnetostatyczne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.3.1.1 Wyświetlanie linii strumienia magnetycznego
P3.3.1.2 Podstawy elektromagnetyzmu
Badania magnetostatyczne rozkładu przestrzennego pola magnetycznego w sąsiedztwie magnesu trwałego i stacjonarnych prądów jak również siły wywieranej przez pole magnetyczne na magnesy i prądy.
Podstawowe doświadczenia mogą być przeprowadzone bez użycia złożonych układów doświadczalnych.
W doświadczeniu P3.3.1.1, pola magnetyczne są obserwowane poprzez rozrzucenie opiłków żelaza na gładkiej powierzchni tak, aby mogły ustawić się względem linii strumienia magnetycznego. Dzięki temu możliwej jest zobrazowanie pola magnetycznego prostego przewodnika, pola magnetycznego pętli przewodzącej oraz pola magnetycznego cewki.
Doświadczenie P3.3.1.2 łączy wiele podstawowych doświadczeń z zakresu elektromagnetyzmu. Najpierw obrazowane jest pole magnetyczne otaczające przewodnik z prądem. Następnie demonstrowana jest siła wywierana wzajemnie przez dwie cewki z prądem oraz ugięcie cewki z prądem w polu magnetycznym drugiej cewki.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.