P3.4.5 Transformator – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.4.5.1 Przekształcanie napięcia i natężenia za pomocą transformatora

P3.4.5.2 Przekształcanie napięcia pod obciążeniem za pomocą  transformatora

P3.4.5.3 Rejestracja napięcia i natężenia pod obciążeniem za pomocą transformatora w funkcji czasu.

P3.4.5.4 Transmisja mocy transformatora

P3.4.5.5 Doświadczenia z dużymi prądami

P3.4.5.6 Doświadczenia z wysokim napięciem i podwójnym prętem odgromowym.

 

Bez względu na fizyczną konstrukcję transformatora, przekładnia napięcia transformatora bez obciążenia jest wyznaczana przez stosunek odpowiedniej liczby zwojów 

 

Przekładnia prądowa w pracy zwarciowej jest odwrotnie proporcjonalna do stosunku liczby uzwojeń
 

Zachowanie transformatora pod obciążeniem zależy od jego fizycznej konstrukcji. Fakt ten może być zademonstrowany za pomocą transformatora do doświadczeń dla studentów.

Celem doświadczenia P3.4.5.1 jest pomiar przekładni napięciowej transformatora nieobciążonego i przekładni prądowej zwartego transformatora. W tym samym czasie, demonstrowana jest różnica pomiędzy the transformatorem izolacyjnym i autotransformatorem.

Doświadczenie P3.4.5.2 bada stosunek napięcia pierwotnego i wtórnego w “twardym” i “miękkim” transformatorze pod obciążeniem. W obu przypadkach, linie strumienia magnetycznego transformatora są przedstawiane za pomocą opiłków żelaza na szklanej płycie umieszczonej na transformatorze.

W doświadczeniu P3.4.5.3 , napięcie pierwotne i wtórne oraz prądy pierwotne i wtórne transformatora obciążonego są rejestrowane w czasie za pomocą systemu akwizycji danych

 

CASSY. Oprogramowanie CASSY wyznacza zależności fazowe bezpośrednio pomiędzy czterema wielkościami i dodatkowo oblicza wartości mocy w czasie w obwodach pierwotnym i wtórnym.

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.