P5.3.7 Przesyłanie obrazów holograficznych – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.3.7.1 Przesyłanie obrazów holograficznych na montażowej płycie optycznej

 

Tworząc hologramy transmisyjne wiązka lasera jest dzielona na wiązkę obiektu oraz wiązkę odniesienia i następnie poszerzana. Wiązka obiektu oświetla obiekt i jest odbijana. Światło odbite skupione jest na filmie razem z wiązką odniesienia, która jest koherentna z wiązką obiektu. Film rejestruje nieregularny obraz interferencji nie ukazujący podobieństw z obiektem. Aby zrekonstruować hologram, wiązka światła odpowiadająca wiązce odniesienia jest uginana  na hologramie amplitudowym w taki sposób, że ugięte fale są praktycznie identyczne do fal obiektu. Rekonstruując hologram fazowy wykorzystywane jest przesunięcie fazowe fal odniesienia. W obu przypadkach, obserwator widzi trójwymiarowy obraz obiektu.

Celem doświadczenia P5.3.7.1 jest utworzenia hologramów transmisyjnych i następnie zrekonstruowanie ich. Proces ten wykorzystuje laser klasy 2, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia oka ludzkiego. Hologramy amplitudowe i fazowe mogą być utworzone poprzez zmianę procesów fotochemicznych naświetlonego filmu.

 

Zalecenie: Interferometr Michelsona na płycie lasera optycznego idealnie nadaje się do demonstracji efektów zakłóceń spowodowanych wstrząsami mechanicznymi lub smużeniem powietrza w nieprzystosowanych pomieszczeniach, które mogą zapobiec powstawaniu zadowalających hologramów.

 
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.