P6.1.3 Specyficzne ładunki elektronów – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.1.3.1 Określanie specyficznych ładunków wiązki elektronów
Masa me elektronu jest niezwykle trudna do wyznaczenia w doświadczeniu. Łatwiej jest wyznaczyć ładunek właściwy elektronu
e =e

     me

z którego możemy obliczyć masę me dla danego ładunku elektronu e.

W doświadczeniu P6.1.3.1, ściśle powiązane wiązki elektronów są odchylane w zamkniętą ścieżkę kołową za pomocą jednorodnego pola magnetycznego w celu wyznaczenia ładunku właściwego elektronu. Pole magnetyczne B odchylające elektrony w drogę o danym promieniu r jest wyznaczane w funkcji napięcia przyspieszającego U. Siła Lorentza wywołana przez pole magnetyczne działa jako siła dośrodkowa. Zależy od prędkości elektronów, która jest wyznaczana przez napięcie przyspieszające. Tym samym można wyznaczyć ładunek właściwy elektronu z wielkości pomiarowych U, B i r zgodnie ze wzroem

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.