P5.4.1 Podstawowe doświadczenia – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.4.1.1 Polaryzacja światła przez odbicie od szklanej płyty

P5.4.1.2 Prawa odbicia Fresnela

P5.4.1.3 Polaryzacja światła przez rozpraszanie w emulsji

P5.4.1.4 Prawo Malusa

 

Fakt, iż światło może być spolaryzowane jest ważnym dowodem na poprzeczny charakter fal świetlnych. Światło naturalne jest niespolaryzowane. Składa się z wzajemnie niezależnych, nieuporządkowanych fal, z których każda ma określony stan polaryzacji. Polaryzacja światła jest wyborem fal o określnym stanie polaryzacji.

W doświadczeniu P5.4.1.1, niespolaryzowane światło jest odbijane na szklaną powierzchnię. Gdy patrzymy na to przez analizator, widzimy że światło odbite jest najmniej spolaryzowane. Największa polaryzacja jest obserwowana, gdy odbicie występuje po kątem polaryzacji (kąt Brewstera) ap. Zależność

 

tanap = n

 

daje nam współczynnik załamania n szkła.

Bliższa obserwacja prowadzi do prawa odbić Fresnel’a, które opisuje stosunek amplitudy odbitej do padającej dla różnych kierunków polaryzacji. Prawa te są ilościowo weryfikowane w doświadczeniu P5.4.1.2.

Doświadczenie P5.4.1.3 demonstruje, że niespolaryzowane światło także może być spolaryzowane przez rozproszenie w emulsji, np. rozcieńczone mleko oraz, że spolaryzowane światło nie jest rozpraszane jednorodnie we wszystkich kierunkach.

Celem doświadczenia P5.4.1.4 jest wyprowadzenie prawa Malus’a: gdy liniowo spolaryzowane światło pada na analizator, natężenie światła przechodzącego jest

 

I = I0 · cos² φ

 

I0 : natężenie padającego światła

 

φ: kat pomiędzy kierunkiem polaryzacji i analizatorem

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.