P6.2.2 Emisja i absorpcja widma – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.2.2.1 Wyświetlanie linii widmowych gazów obojętnych i oparów metali
P6.2.2.2 Ocena jakościowa widma absorpcyjnego sodu.
P6.2.2.3 Badanie widma lamp rtęciowych wysokociśnieniowych
P6.2.2.4 Rejestracja emisji widma zabarwionego płomienia
P6.2.2.5 Rejestracja linii Fraunhofera przy pomocy małego spektrometru
P6.2.2.6 Rejestracja widma podczas wyładowań gazu w lampach za pomocą kompaktowego spektrometru.
Gdy elektron na powłoce atomu lub jonu atomu spada ze stanu wzbudzenia z energią E2 na stan o niższej energii E1, może emitować foton z częstotliwością
             E2  – E1

V =

h

 

h: stała Planck’a

W przeciwnym przypadku, foton o tej samej częstotliwości jest absorbowany.

Jako, że energie E1 i E2 mogą przyjąć tylko wartości dyskretne, fotony są emitowane i absorbowane przy częstotliwościach dyskretnych. Całość występujących częstotliwości nazywana jest widmem atomu. Położenie linii spektralnych jest charakterystyczne dla poszczególnych elementów.

Doświadczenie P6.2.2.1 rozprasza emisję spektrum oparów metalu i gazów szlachetnych (rtęć, sód, kamd i neon) za pomocą siatki dyfrakcyjnej o wysokiej rozdzielczości i projektuje je na ekran w celach porównawczych.

W doświadczeniu P6.2.2.2, płomień palnika Bunsena jest przemiennie oświetlany światłem białym i sodowym i obserwowany na ekranie. Gdy spalany jest sód w płomieniu, pojawia się ciemny cień na ekranie podczas oświetlania światłem sodowym. Z tego można wywnioskować, że światło emitowane przez lampę sodową jest absorbowane przez opary sodu i że te same komponenty atomowe są zaangażowane w absorpcję i emisję.

 

W doświadczeniu P6.2.2.4 wykonywane są testy płomieniu z solami metali. Kompaktowy spektrometr w porcie USB komputera PC umożliwia łatwą rejestrację takich procesów przejściowych oraz analizę różnych linii emisji. W przeciwieństwie do klasycznej obserwacji okiem, spektrometr rejestruje także linie obszaru IR, identyfikując np. potas.

W doświadczeniu P6.2.2.5 linie absorpcyjne Fraunhofera w spektrum słonecznym są rejestrowane za pomocą kompaktowego spektrometru. Pokazana jest obecność kilku elementów w słonecznej fotosferze.

Doświadczenie P6.2.2.6 rejestruje spektrum lamp wyładowczych za pomocą kompaktowego i prostego w użyciu spektrometru.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.