P6.2.6 Rezonans spinu elektronowego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.2.6.2 Rezonans spinu elektronowego w DPPH – określanie pola magnetycznego

w funkcji częstotliwości rezonansu

P6.2.6.3 Rezonansowa absorpcja w biernym obwodzie oscylatora RF.
Moment magnetyczny elektronu niesparowanego z całkowitym momentem orbitalnym j w polu magnetycznym przyjmuje dyskretne stany energii
Em = −g j ⋅ µB ⋅ m ⋅ B where m = − j , − j + 1,K, j
µB = 9.274 ⋅ 10−24
 
Gdy wysokoczęstotliwościowe pole magnetyczne o częstotliwości n jest przyłożone prostopadle do pierwszego pola magnetycznego, wzbudza przejścia pomiędzy sąsiednimi stanami energii gdy spełnią warunek rezonansowy
h · v = Em+1 – Em
h: stała Planck’a
Fakt ten jest podstawą elektronowego rezonansu spinowego, w którym sygnał rezonansowy jest wykrywany za pomocą technologii o częstotliwościach radiowych. Elektrony mogą być często uważane za wolne elektrony. Współczynnik g wtedy odbiega tylko nieznacznie od wartości dla wolnych elektronów (g = 2.0023) i częstotliwość rezonansowa n w polu magnetycznym 1 mT wynosi ok. 27.8 MHz.

Rzeczywistym celem elektronowego rezonansu spinowego jest zbadanie wewnętrznych pól magnetycznych badanej próbki, które są generowane przez momenty magnetyczne sąsiadujących elektronów i jądra.

Doświadczenie P6.2.6.2 weryfikuje elektronowy rezonans spinowy w dwufenylopikrylohydrazylu (DPPH). DPPH jest rodnikiem, w którym wolne elektrony są obecne w atomach azotu. W doświadczeniu, pole magnetyczne B spełniające warunek rezonansowy, można ustawić częstotliwość rezonansową n w ciągłym zakresie od 13 do 130 MHz. Celem analizy jest wyznaczenie współczynnika g.

Celem doświadczenia P6.2.6.3 jest weryfikacja absorpcji rezonansowej za pomocą pasywnego układu oscylatora.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.