P6.3.6 Struktura widma promieni Rentgena – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.3.6.1 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody molibdenowej

P6.3.6.2 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody miedzianej

P6.3.6.3 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody żelaznej

P6.3.6.5 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody wolframowej

P6.3.6.6 Określenie energii wiązania pojedynczych podpowłok przez selektywne wzbudzanie

 

Struktura i struktura subtelna spektrum promieniowania X udziela ważnych informacji o położeniu poziomów energii atomowej. Przedstawione są systematyczne przejścia promieniowania X. Począwszy od molibdenu i uzupełniając innym materiałem anody, jak miedź i żelazo, badane są przejścia do powłoki K lekkich i średnich pierwiastków.

W przeciwieństwie do tych materiałów pierwiastki ciężkie jak tungsten wykazują emisję charakterystyczną z powłoki L w dużych szczegółach, ponieważ niższy poziom przejścia składa się z kilku podpoziomów które także mogą być wzbudzane selektywnie.

Doświadczenie P6.3.6.1 bada spektrum promieniowania X anody molibdenowej i strukturę subtelną linii Ka.

Doświadczenia P6.3.6.2 i P6.3.6.3 obserwują charakterystyczne promieniowanie o niskiej energii z anody miedzianej lub żelaznej oraz strukturę subtelną linii Ka.

Doświadczenie P6.3.6.5 demonstruje strukturę subtelną linii L tungstenu. Z powodu rozszczepienia poziomów energii widocznych jest w przybliżeniu 10 przejść (L a1-2, L b1-5, Lg1-3), które mogą być użyte do oceny położenia poziomów energii i zademonstrowanie przejść dozwolonych i wzbronionych.

 

W dodatku do doświadczenia P6.3.6.5, doświadczenie P6.3.6.6 bezpośrednio mierzy rozszczepienie powłoki L. Przy niskich napięciach przyspieszających tylko poziom L3 może być wzbudzony, ze wzrostem napięć można obserwować przejścia do L2 i później do L1. Bezwzględne energie wiązania podpoziomów L mogą być bezpośrednio zmierzone.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.