P5.2.1 Współczynnik załamania i rozpraszania światła – Leybold

Zapytaj o produkt +
Kategoria: Tagi: , ,

Opis

 

P5.2.1.1 Wyznaczanie współczynnika załamania oraz rozpraszania światła dla szkła bezbarwnego i crown
P5.2.1.2Wyznaczanie współczynnika załamania i rozpraszania światła dla cieczy

 

Rozproszenie jest terminem określającym fakt, że współczynnik załamania n jest różny dla różnokolorowego światła. Często, rozproszenie także odnosi się do wielkości dn/dl, tj. stosunku zmiany współczynnika załamania dn i zmiany długości fali dl.

W doświadczeniu P5.2.1.1, kąt minimalnego odchylenia j jest wyznaczany dla pryzmatu ze szkła flintowego oraz szkła kronowego przy tym samym kącie odbicia e.

Umożliwia to wyznaczenie współczynnik załamania poszczególnych materiałów pryzmatu zgodnie ze wzorem

 

Pomiar jest przeprowadzony dla kilku różnych długości fali tak, aby rozproszenie mogła być także zmierzono ilościowo.

W doświadczeniu P5.2.1.2, użyty jest analogiczny układ do badania rozproszenia w cieczach. Toluol, terpentyna, eter cynamonowy, alkohol i woda na zmianę wypełniają wydrążony pryzmat i obserwowane są różnice we współczynniku załamania i rozproszeniu.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.