P6.3.5 Spektroskopia energii promienia rentgenowskiego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.3.5.1 Rejestracja oraz kalibracja energii widma promieni rentgenowskich
P6.3.5.2 Rejestracja energii widma anody molibdenowej
P6.3.5.3 Rejestracja energii widma anody miedzianej
P6.3.5.4 Badanie charakterystycznych cech i widma w funkcji liczby atomowej elementu :linie K
P6.3.5.5 Badanie charakterystycznych cech i widma w funkcji liczby atomowej elementu :linie L
P6.3.5.6 Badanie energii rozkładu Bragga przy różnych rodzajach odbicia.
Detektor promieniowania X umożliwia rejestrację spektrum energii promieniowania X. Detektor jest fotodiodą chłodzoną ogniwem Peltiera, gdzie przychodzące promienie X są produkowane w parach elektron-dziura. Liczba par elektron-dziura i tym samym wysokość impulsu napięcia po wzmocnieniu jest proporcjonalna do energii promieniowania X. Analiza wysokości impulsu jest wykonywana za pomocą CASSY użytego jako wielokanałowy analizator (MCA-Box), podłączony do komputera (PC).

Celem doświadczenia P6.3.5.1 jest rejestracja spektrum fluorescencyjnego promieniowania X celu i wykorzystanie znanych energii do kalibracji osi energii. Elektroda bombardowana jest wykonana z ocynkowanej stali i emituje kilka fluorescencyjnych linii.

Doświadczenia P6.3.5.2 i P6.5.3.3 używają skalibrowanego detektora do rejestracji emisji spektrum anody molibdenowej lub miedzianej. Otrzymane spektrum pokazuje charakterystyczne linie materiału anody oraz promieniowania hamowania.

Doświadczenie P6.3.5.4 demonstruje różnice w charakterystycznych fluorescencyjnych liniach K (przejście do powłoki K) w spektrum promieniowania X różnych pierwiastków. Są używane do potwierdzenia prawa Moseley’a i pokazują aspekty analizy materiałów.

Doświadczenie P6.3.5.5 pokazuje podobne charakterystyczne linie fluorescencyjne L dla pierwiastków cięższych, demonstrując emisję promieniowania X z przejścia do powłoki L.

W doświadczeniu P6.3.5.6 za pomocą detektora energii promieniowania X w geometrii Bragga możliwe jest równoczesne zaobserwowanie różnych energii promieni X, ponieważ spełniony jest warunek Bragga dla różnych rzędów.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.