Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

  • P3.7.4 Mikrofale – Leybold

      P3.7.4.1 Charakterystyka kierunkowa i polaryzacja mikrofal z przodu anteny z tubą P3.7.4.2 Pochłanianie mikrofal P3.7.4.3 Interferencja mikrofal P3.7.4.4 Dyfrakcja mikrofal P3.7.4.5 Refrakcja mikrofal P3.7.4.6 Całkowite odbicie mikrofal   Doświadczenie P3.7.4.1 bada orientację i polaryzację pola mikrofalowego przed promieniującą anteną tubową. Tutaj, pole przed anteną tubową jest mierzone punkt po punkcie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym…

  • Katalog komunikacja (EMC, Anteny, Radary, Mikrofale, Transmisja-Odbiór, Sieć komunikacyjna) – Leybold

    Katalog komunikacja (EMC, Anteny, Radary, Mikrofale, Transmisja-Odbiór, Sieć komunikacyjna) – Leybold