Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.6.1 Optyka kwantowa – Leybold

      P6.6.1.1 Gumka kwantowa   Optyka kwantowa jest obszarem badań w fizyce zajmującym się zastosowaniem mechaniki kwantowej do zjawisk z udziałem światła i jego interakcją z materią. Podstawową zasadą mechaniki kwantowej jest komplementarność: każdy obiekt mechaniki kwantowej ma własności falowe i cząsteczkowe.   W doświadczeniu P6.6.1.1 budowany jest analogowe doświadczenie gumki kwantowej. Pokazuje komplementarność informacji…