Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold

    P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold P1.5.2.1 Drgania wahadła sprężynowego. Rejestrowanie  trajektorii, prędkości oraz przyspieszenia przy pomocy  CASSY P1.5.2.2 Ustalanie okresu drgania wahadła  sprężynowego w funkcji drgającej masy Gdy układ jest odchylony od stabilnego położenia równowagi, mogą wystąpić oscylacje. Oscylacja jest uważana za harmoniczną, gdy siła przywracająca F jest proporcjonalna do odchylenia x z położenia równowagi.  …